Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nowo powołani

21 maja w kościele parafialnym w Zalesiu Śląskim, zostało przyjętych 3 chłopców i 2 dziewczynki do grona ministrantów; zaś 22 maja w kościele filialnym w Lichyni do grona dołączył 1 chłopiec a do grona marianek 2 dziewczynki. Życzmy im błogosławionej i radosnej służby dla chwały Bożej i naszego wspólnego dobra.

nowak warzecha koziol koszucki kroker matuszek pander paterok