Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Nowy kielich i patena

31 marca zostały sprowadzone z Opola nowy kielich i patena do odprawiania Mszy św. Uroczyste ich poświęcenie odbyło się w Wielki Czwartek w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej w Zalesiu Śląskim. Kielich i patena są darem księdza Proboszcza dla parafii jako wotum wdzięczności Panu Bogu za uroczyste poświęcenie kościoła w Lichyni, pomyślną wizytację biskupią i udane rekolekcje.

Kielich – greckie poterion, łac. calix. Spotykamy różne jego formy:scyphus – niewielkie naczynie, zazwyczaj z uchwytami, z którego wierni przyjmowali komunię pod postacią wina; calix sanctus – kielich mszalny, ołtarzowy – calic maior; gemelliones – maleńkie naczynia do komuni wiernych (nalewano do nich wino). Zanik komunii pod dwiema postaciami sprawił rozwój formy kielicha mszalnego oraz jego bogate zdobnictwo.

Patena – z greckiego patane – misa, półmisek; Pseudo Germanus wywodzi od pati – cierpieć. Jest to naczynie przeznaczone na chleb do konsekracji; służy szczególnie przy łamaniu chleba. Patena posiada kształt okrągły lub poligonalny. Spadek communicantes pociągnął ze sobą pomniejszenie wielkości pateny (mała patena).

IMG_1081 IMG_1083 IMG_1085 IMG_1086 IMG_1088 IMG_1089 IMG_1093 IMG_1095 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1105 IMG_1106