Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

O. Eryk Koppa w zarządzie generalnym werbistów

Pochodzący z naszej parafii o. Eryk Koppa SVD, obecny prowincjał polskich werbistów, podczas XVIII Kapituły Generalnej tego zgromadzenia, która odbywała się 10 lipca 2018 r. w Rzymie, został wybrany jako trzeci Radca Generalny do sześcioosobowego Zarządu Generalnego. Kadencja radcy generalnego trwa obecnie sześć lat. O. Eryk jest piątym polakiem w historii werbistów wybranym do Zarządu Generalnego. Wcześniej byli to o. Bruno Kozieł SVD, o. Jan Cebulski, o. Sylwester Pająk i o. Konrad Kelle, który był radcą generalnym, a potem został wicegenerałem zgromadzenia.

O. Erykowi Koppa życzymy wielu łask Bożych, błogosławieństwa podczas pełnionej funkcji a także życzliwości spotkanych na swojej drodze ludzi.

fot. www.werbisci.pl