Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ocalić od zapomnienia

Powoli dobiega końca realizacja inwestycji gruntownej przemiany naszego parafialnego cmentarza. Z dnia na dzień staje się coraz piękniejszy. Parafianie dbają gorliwie o groby swoich najbliższych – co jest bardzo pozytywne. Oprócz grobów na naszym cmentarzu są jeszcze groby przy kościele parafialnym. Są to oczywiście groby kapłańskie – byłych proboszczów naszej wspólnoty. Jest ich pięć: trzy groby wolno stojące, jedna płyta nagrobna wkomponowana w ścianę kościoła tuż obok zakrystii oraz grób księdza pracującego na terenie byłej NRD, pochodzącego z Lichyni.
Z tego względu iż groby te w wyniku upływu czasu uległy poważnemu nadwyrężeniu jeżeli chodzi o ich estetykę i stabilność, planujemy pomiędzy uporządkowaniem cmentarza a budową nowego muru wokół placu kościelnego oraz remontem elewacji zewnętrznej kościoła w Lichyni, wymienić wszystkim czcigodnym księżom proboszczom nagrobki.
Z pośród prawie tysiąca propozycji ks. Proboszcz wybrał najbardziej odpowiedni – biorąc pod uwagę godność śp. kapłanów, wzór i cenę – poniższy pomnik, nanosząc nań pewne zmiany: krzyż z Panem Jezusem będzie po prawej stronie (głową skierowany na napisy), po lewej stronie będzie umieszczona płaskorzeźba Matki Bożej Królowej Kapłanów (zwróconej w kierunku napisów) zaś u góry – w kółeczku – na poszczególnych nagrobkach: złożone ręce kapłańskie, kotwica – symbol nadziei pokładanej w Bogu, gołąb z gałązką oliwną – symbol pokoju oraz klęczący anioł. Na płycie głównej w samym środku wyryte będą symbole kapłańskie w postaci otwartej księgi Pisma Świętego, a nad nią kielich z hostią IHS. Z przodu płyty głównej będzie napis „Reqiescat in pace”. Wszystkie litery i cyfry będą wykute w granicie, zaś symbole religijne wyigiełkowane. Wielkość nagrobka: 1m x 2m. Do nas należy wybór rodzaju granitu, z którego będą wszystkie wykonane: Impala, Nero Angola (granity afrykańskie), Czarny Szwed (skandynawski); ceny zróżnicowane. Wykonania podejmie się zakład kamieniarski „Bromma” w Kątach Opolskich – w terminie około 2 miesięcy.

03 201010131014 201010131015 201010131016 201010131017 201011151099 201011241123 201011241124 201011241126