Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej

19 października – w niedzielę – obchodziliśmy w naszej parafii kolejny odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawił emerytowany ks. proboszcz Antoni Komor z Opola. Wygłosił również kazanie odpustowe o miłości Boga, bliźniego i pojednaniu. Po Mszy św. odbyła się procesja, w której uczestniczyli księża, parafianie i goście. Wszystko zakończyło się odśpiewaniem Te Deum Laudamus i błogosławieństwem sakramentalnym. Po zakończonych uroczystościach w kościele odbyło się przyjęcie dla księży dekanatu i spoza dekanatu. Był również gość z Wadowic. Pogoda była idealna jak na jesienne warunki. Dopisały również frekwencja i atmosfera. Wszystkim, którzy przyczynili się do miłego i pobożnego przeżycia uroczystości składam gorące podziękowania.

201410202590 201410202591 201410202593 201410202594 201410202596 201410202597 201410202598 201410202599 201410202600