Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszeni duszpasterskie 12 – 18 lipca 2021 r.

Poniedziałek – 12 lipca; wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

7.00 Za ++ Anielę i Franciszka Kopa w kolejną rocznicę śmierci oraz za + wnuka Marka

Wtorek – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św.Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Wiktora i Marię Roter, braci Wilhelma i Paula, bratowe Marię i Urszulę, ++ Helmuta Bryłka, ks. Czesława Gaca, Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosz i Johana Reinert, za ++ z rodzin Bryłka i Sklorz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa – 14 lipca

7.00 Za + syna Adriana, rodziców Jadwigę i Jana, brata Ryszarda, rodziców Wincentego i Helenę, ich synowe, zięcia i wnuków, za ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża oraz za ++ Michała             i Ernesta Żyłka

Czwartek – 15 lipca; wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + męża Adolfa, syna Andrzeja, Patryka Hennek oraz  za ++ z rodzin Pawliczek i Grewe

Piątek – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 Za + syna Grzegorza, rodziców Elżbietę i Konstantego Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, za ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Miozga i Musioł, za ++ Stefanię Dziuba i ks. Czesława Gaca,                za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak      oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

Sobota – 17 lipca

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Paula Vogel, ich synów Rudolfa i Georga oraz za wszystkich ++ z  pokrewieństwa  Vogel  i  Strzelecki

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Jochem oraz za ++ rodziców Edeltraudę i Gintra Jochem, Edelgardę i Georga Gajda, za ++ z pokrewieństwa Jochem, Tomanek, Ochwat i Gajda, ++ Emalię Jałowy i Helenę Szolka i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 18 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię i Alberta Donat, ich córki Lidię i Adelajdę, zięcia Franciszka, wnuka Reinharda, Franciszkę  Szindler  i  dusze  opuszczone

9.00 Lichynia. Za + Joachima Warzecha w 1 rocznicę śmierci

10.30 Do Boskiej Opatrzności w intencji rodzin Fedyczkowski, Suchy i Błoniarz, o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za ++ z tych rodzin


  1. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  2. Piesza pielgrzymka naszej parafii na Górę św. Anny odbędzie się 25 lipca; zaś 45 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 16 – 21 sierpnia; przy zachowaniu wytycznych związanych z epidemią
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Łukasz Paterok z Zalesia Śląskiego i Monika Woźnica z Kadłubca  –  zapowiedź  I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 56, 60a i 66; z Lichyni – ul. Wolności, nry  19, 27 i 34