Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszeni duszpasterskie 25 – 31 października 2021 r.

Poniedziałek – 25 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + matkę Helenę Bijak w 2 rocznicę śmierci i ojca Jana

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Jacka Wilkowskiego oraz za ++ z rodzin Wilkowski, Smykała, Przybyła i Patoła

Wtorek – 26 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Bonifacego Makosz, ++ dziadków, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Makosz, Cedzich i Kozioł oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Gerharda i Elżbietę Imiela, ich dwóch synów, córkę, zięcia i synową oraz za ++ z rodzin Imiela, Pinkawa, Skrzypek i Walla

Środa – 27 października

6.45 Za + Klarę Jochem w miesiąc po śmierci

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Monikę i Józefa Skornia, Marię i Ludwika Witka, Gerharda Garbas, za ++ z pokrewieństwa Skornia, Witka i Garbas oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 28 października; święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17.00 Różaniec i Msza św. Za + Gertrudę Cedzich, jej rodziców i rodzeństwo, Piotra Dragon, Stanisławę i Manfreda Gołąbek oraz za ++ z pokrewieństwa

Piątek – 29 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + ojca Jerzego Bomba, matkę Marię Cedzich, Gertrudę  i Agnieszkę Czernek, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w rodzinie Kroker

Sobota – 30 października

7.00 Za + Huberta Przybyła w 1 rocznicę śmierci

8.00 Różaniec i Msza św. Za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Tomasza Duk oraz jego rodziców, brata, chrzestnych i dziadków

Niedziela – 31 października; XXXI Niedziela Zwykła; kiermaszowa w naszej parafii

7.00 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augustyna Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, synową Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka, syna Emila oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Bożej, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

10.30 Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, brata Ignacego, za ++ Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, syna Józefa, jego syna Jana, zięcia Jacka Wilkowski oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa               

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec święty   ( I  )


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Proszę o uporządkowanie grobów na naszym parafialnym cmentarzu, także tych zapomnianych i zaniedbanych. Wszystkie odpady składamy na właściwe, znane nam miejsca. Nie zapominajmy również o naszych śp. księżach proboszczach pochowanych przy kościele parafialnym
  3. Gorąco zachęcam do składania zalecek za naszych zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe połączone z odpustem zupełnym
  4. W zakrystii lub telefonicznie można zamawiać Msze św. na nowy rok kalendarzowy; gorąco do tego zachęcam
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krzysztof Strużyna z Zalesia Śląskiego i Patrycja Skóra z Ligoty Czamborowej – zapowiedź II
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzelecka, blok B, m. 1, 2, 3 i 4;    z  Lichyni – ul. Ogrodowa, blok B, m. 2 i 3 oraz 1A, m. 2