Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 1 – 7 listopada 2021 r.

Poniedziałek – 1 listopada; uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + Gerharda Kulpok, syna Joachima, rodziców Marię i Franciszka Warzecha, teściów Brygidę i Pawła Kulpok oraz za wszystkich ++ z rodzin Kulpok, Warzecha, Jochem i Pelc

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Marię Cedzich, Franciszka i Marię Jońca, ++ Ernesta i Marię Kowalski oraz za ++ z pokrewieństwa

10.30 Za + męża Georga Falkowskiego, rodziców Elfrydę i Rajnholda Prinz, teściów Elżbietę i Paula Vogel, szwagra  Rudolfa  oraz  za  wszystkich  ++  z  rodziny

14.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory za zmarłych, procesja na cmentarz i nabożeństwo przy pięciu stacjach  ( II )

Wtorek – 2 listopada; wsp. wszystkich Wiernych Zmarłych  (Dzień Zaduszny)

7.00 Msza św. według intencji Ojca Świętego

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za zmarłych zalecanych

18.30 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za zmarłych zalecanych

Środa – 3 listopada

16.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. Za + Elżbietę Smiatek w 16 rocznicę śmierci

Czwartek – 4 listopada; I czwartek miesiąca; wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa

6.45 Za + Joachima Marek w miesiąc po śmierci  

9.30 Pogrzeb śp. Grażyny Raś z u. Św. Jadwigi   ( l. 62 )

17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. szkolna. Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Wiktora i Marię Roter, ich rodziców i rodzeństwo, siostrę Urszulę, braci Wilhelma i Paula, bratowe Marię i Urszulę, + Helmuta Bryłka, ks. Czesława Gaca, Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosz, Johana Reinert, za ++ z rodzin Bryłka i Sklorz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( Ch. )

Piątek – 5 listopada; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Różaniec za zmarłych zalecanych i Msza św. szkolna. Za żyjących i zmarłych członków Róż  Różańcowych   ( legitymacje )

18.30 Za żyjących zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 6 listopada; I sobota miesiąca

7.00 Za + Janinę Makosz w 4 rocznicę śmierci, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, Helenę i Franciszka Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + Teresę Gruszka w 1 rocznicę śmierci

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania: o godz. 9.00 klasa VII; o godz. 10.00 klasa VIII szkoły podstawowej – w małej salce. Obecność obowiązkowa!  

11.00 Pogrzeb śp. Gertrudy Nierle z Popic  ( l. 82 )

17.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  dalszą  opiekę  Bożą  i  zdrowie  w  rodzinie  Kwoczała

Niedziela – 7 listopada; XXXII Niedziela Zwykła

7.00  Za + syna Waldemara Gazda, męża Jana Gazda, ojca Józefa Szwancarz, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża, Marię i Zbigniewa Korczyński, za ++ z rodzin Kałuża, Korczyński i Malaka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Justyny Rulik oraz jej rodziców, chrzestnych i dziadków

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii 
  2. Serdeczne Bóg zapłać naszym mariankom (kantorce) za pobożne i solidne prowadzenie nabożeństw różańcowych oraz służbę przy sztandarze; także wszystkim uczestniczącym w tej ważnej modlitwie Kościoła
  3. W czwartek zakończyliśmy generalny remont kapliczki św. Jana Nepomucena – od wewnątrz – w Zalesiu Śląskim
  4.  Bóg zapłać za ofiary zaleckowe za naszych zmarłych; można je jeszcze składać
  5. Mocno zachęcam do dalszego zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej; jest jeszcze wiele wolnych intencji
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krzysztof Strużyna z Zalesia Śląskiego i Patrycja Skóra z Ligoty Czamborowej – zapowiedź III
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzelecka, blok B, m. 5, 6 i 7 ;   z  Lichyni – ul. Ogrodowa nr 1A/1 i 2A oraz ul. Daszyńskiego, nr 1