Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 1 – 7 września 2014 r.

Poniedziałek – 1 września; wsp. bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji

8.00 Zalesie Śląskie. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci, młodzieży      i rodziców. Po Mszy św. błogosławieństwo przyborów szkolnych

17.00 Zalesie Śląskie. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca. Spowiedź dla młodzieży klas gimnazjalnych – pół godziny wcześniej – o godz. 16.30

Wtorek – 2 września

6.45 Do Opatrzności Bożej,  z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Erwina z okazji urodzin

16.30 Lichynia. Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych przed I piątkiem miesiąca

17.00 Lichynia. Za ++ Marię i Jana, Jerzego, Karola i Bertę Paczuła, Wincentego i Emilię Gasz, ++ braci, siostrę Hildegardę i za ++  z pokrewieństwa

Środa – 3 września; wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, siostrę Jadwigę, Józefa i Annę Tiszbierek, czterech braci, siostrę i szwagrów oraz za dusze opuszczone

Czwartek – 4 września; I czwartek miesiąca

6.45 Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz oraz za wszystkich ++ z rodzin Kroker, Mróz i Kalisz

Piątek – 5 września; I piątek miesiąca

9.00 Odwiedziny chorych parafii

17.00 Lichynia. Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

18.30 Za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych ( legitymacje )

Sobota – 6 września; I sobota miesiąca

7.00 Za + siostrę, rodziców i teściów oraz za ++ z rodzin Grabiński i Mielimączka

7.30 Za + Marię Dembończyk w 1 rocznicę śmierci, jej męża Georga, rodziców z obu stron, za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Zalesie Śląskie. Spotkanie kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – I klasa gimnazjum; o 10.00 – II klasa gimnazjum i o 11.00 – III klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 7 września; XXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Emanuela Madaler w 25 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, rodzeństwo i teściów, za ++ kapłanów i siostry zakonne oraz za ++ z rodzin Madaler, Blaut i Majnusz

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka oraz za ++ z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka i Domin

10.30 Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek oraz za ++ z rodzin Tiszbierek i Waloszek

15.00 Lichynia. Nieszpory


  1.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości dożynkowych; także  za złożone dary i ofiary dożynkowe na potrzeby sióstr zakonnych i ich podopiecznych
  2. W niedzielę na Górze św. Anny Dzień Modlitw Chórów Kościelnych
  3. W przyszłą niedzielę również kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Dawid Michalik z Lichyni i Regina Zygmund  z Urbanowic; zapowiedź I
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 9, 10 i 11;       z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 53a, 55 i 59