Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 kwietnia 2017 r.

Wielki Poniedziałek – 10 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców, teściów, siostrę Krystynę i brata Jana, za ++ Genowefę i Gerarda Mróz oraz za wszystkich ++ z rodzin Grabiński, Mielimączka i Mróz

17.00 Lichynia. Za + Franciszka Daniel, rodziców Alfreda i Marię Daniel, Józefa i Marię Mikołaszek, braci Arnolda i Józefa, siostrę Teresę, jej męża Helmuta oraz za ++ rodziców Bernarda i Elżbietę Skoluda

Wielki Wtorek – 11 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Antoniego, Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Ledwig oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia, Imiela, Marek i Kałuża

17.00 Lichynia. Za ++ Helmuta Duda, jego rodziców, siostrę Helenę, rodziców Annę i Tomasza Makosz oraz za + córkę Annę

Wielka Środa – 12 kwietnia

6.45 Za + brata Marka, dziadków Alojzego i Martę Wowra, Franciszka Kopa oraz za ++ z rodzin Kopa, Wowra i Bochynek

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do świątecznej spowiedzi

Wielki Czwartek – 13 kwietnia

9.30 Katedra Opolska. Msza św. krzyżma ( poświęcenie olejów liturgicznych )

17.00 Lichynia. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Za + brata Norberta Stiler (zmarł w Niemczech )

19.00 Zalesie Śląskie. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Za żyjących i zmarłych kapłanów. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu – do godz. 21.00

Wielki Piątek – 14 kwietnia

9.00 Przedświąteczne odwiedziny chorych

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

15.00 Zalesie Śląskie. Droga krzyżowa

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu – do godz. 20.00

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu – do godz. 21.00

Wielka Sobota – 15 kwietnia

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

10.00 – 14.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

14.00 Lichynia. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

15.00 Zalesie Śląskie. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

17.00 Lichynia. Liturgia Wigilii Paschalnej. Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Lesik, ich syna Jerzego, ojca Franciszka Matuszek oraz za ++ z rodzin Lesik, Paczuła, Matuszek, Janota i Jochem ( przynosimy świece )

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Wigilii Paschalnej. Za + ojca Pawła Smiatek w 9 rocznicę śmierci ( świece )

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia

6.30 Zalesie Śląskie. Procesja rezurekcyjna i Msza św. Za żyjących i zmarłych parafian

8.30 Lichynia. Procesja rezurekcyjna i Msza św. Za żyjących i zmarłych parafian oraz za + męża Johana Kalutza, jego rodziców i teściów, także o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Teodora Prusko, Annę i Waltra Jarosz oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga

14.00 Lichynia. Nieszpory świąteczne

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory świąteczne ( I )


1. Bóg zapłać za aktywny i pobożny udział w rekolekcjach; także za złożone ofiary na potrzeby ks. Oficjała Józefa; również za ofiary zaleckowe i na kwiaty do Bożego Grobu

2. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Ofiary z adoracji Przenajświętszego Sakramentu przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej

3. Przeżyjmy czas Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych w głębokiej wierze, radości i wdzięczności, zachowując piękne i ważne dla nas chrześcijańskie obyczaje ( porządek służby liturgicznej )

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Szymon Wilkowski i Małgorzata Wczelik z Krakowa – zapowiedź II: Monika Ciupka z Zalesia Śląskiego i Roman Sosada z Opola – zapowiedź I oraz Dawid Schablitzki z Lichyni i Agata Schablitzki zd. Ogar z Leśnicy – zapowiedź I

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła, otoczenia i parkingów do świąt wielkanocnych – rodziny: z ul. Leśnickiej, nry 16, 18, 20a, 20, 22 i 24; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 22, 36, 38 i 40