Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocny – 10 kwietnia; II dzień świąt wielkanocnych

7.00 Za + męża Tadeusza Kos, rodziców, siostrę Zofię, brata Jana, za ++ teściów oraz za ++ Barbarę i Różę Biskup

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich

10.30 Za ++ Pawła i Anielę Wycisło, syna Erwina, ich rodziców, rodzeństwo, zięcia Warnera, prawnuka Patryka, Pawła i Jadwigę Jochem, córkę Teresę, synów Gerarda, Maksymiliana i Teodora, Jerzego Figura oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

Wtorek w oktawie Wielkanocy – 11 kwietnia

7.00 Za + Gerarda Sojka, rodziców Annę i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Sojka i Misztal

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helmuta i Stefanię Duda oraz za ++ z rodzin Duda, Makosz i Nowak

Środa w oktawie Wielkanocy – 12 kwietnia

6.45 Za + księdza proboszcza Adama Igielskiego w 3 rocznicę śmierci  

17.00 Zalesie Śląskie.Próba dla kandydatów do bierzmowania klasy VIII, połączona z sakramentem pokuty. Kandydaci przynoszą ze sobą dobrze wypełnione świadectwo bierzmowania, kartę kandydata i książeczkę Droga do nieba. Obecność obowiązkowa!

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 13 kwietnia

9.30 Pogrzeb śp. Rajmunda Smarzoch z Niemiec; kiedyś mieszkał przy ul. Św. Jadwigi  ( l. 48 )

17.00 Msza św. szkolna. Za + Jacka Wilkowskiego, jego rodziców, Jana i Marię Smykała, ich dzieci oraz za wszystkich ++ z rodzin Wilkowski, Smykała, Przybyła i Patoła  ( Dz. )

Piątek w oktawie Wielkanocy – 14 kwietnia

16.00 Lichynia. Msza św. szkolna. O spokój duszy Jerzego Tiszbierek, jego rodziców i brata Jana, za ++ rodziców Elżbietę i Maksymiliana Paterok, brata Norberta, ++ Hildegardę i Jana Kurzela     oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Gołasz z okazji 30 – tej rocznicy ślubu

18.00 Leśnica. Uroczystość bierzmowania naszych młodych kandydatów 

Sobota w oktawie Wielkanocy – 15 kwietnia

7.00 Za + ojca Pawła Smiatek w 15 rocznicę śmierci

7.30 Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, ich synów, córki, zięciów i synową, wnuków Ryszarda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka, Pawła Goldner i żonę Brygidę oraz za ++ z pokrewieństwa Konieczny, Flajszer i Matuszek

9.30 Pogrzeb śp. Franciszka Grosz z Lichyni  ( l. 81 )

Niedziela – 16 kwietnia; II Niedziala wielkanocna; niedziela Miłosierdzia Bożego

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za ++ Gertrudę i Konrada Bugiel, Elżbietę, Konstantego i Grzegorza Kandziora

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Maksa Czakai, Pawła i Stefanię Wyschka, brata Franciszka, tante Annę Lipok, ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza, Marię i Zbigniewa, braci Jana i Leszka, siostrę Krystynę, szwagra Tadeusza, bratową Barbarę, bratanicę Lillę, za ++ z pokrewieństwa Grabiński, Korczyński, Skrzydeł, Natyna, Pichur i Polański oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

15.00 Lichynia. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia


  1. Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Triduum Paschalnego
  2. Jutro drugi dzień świąt; kolekta przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się 79 Tydzień Miłosierdzia; kolekta z tego dnia – na potrzeby „Caritas” naszej diecezji
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Angelika Kroker z Zalesia Śląskiego i Mateusz Gawlik z Suchodańca – zapowiedź  II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia do świąt wielkanocnych. W nowym tygodniu o przygotowanie  kościoła  prosimy  rodziny – z ul. Powstańców Śląskich nr 4 oraz z ul. Strażackiej,  nry 1 i 2;  z Lichyni – z ul. Ogrodowej, nry 2, 3 i 4