Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 listopada 2014 r.

Poniedziałek – 10 listopada; wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.45 Za + Jerzego Alscher, Zofię Gach oraz za ++  z rodziny Alscher i Lison

17.00 Lichynia. Za ++ Izydora, Romana, Lucję i Jana Duda, Maksymiliana, Marcina i Piotra Warzecha oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa

Wtorek – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

6.45 Za + córkę Reginę Friedek, Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, Magdalenę  i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka oraz za + z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża oraz za ++  z pokrewieństwa

Środa – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.45 Za + męża Józefa Socha, jego ++ rodziców, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, córkę Annę, syna Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha. Myśliwiec i Paterok

Czwartek – 13 listopada; wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

17.00 Msza św. szkolna. Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł w 7 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur oraz za dusze w czyśćcu  cierpiące ( Ch. )

Piątek – 14 listopada; wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalszą opiekę Bożę i zdrowie w intencji rodziny Hadasik oraz za ++ rodziców Marię i Gerarda Miczka, ojca Pawła Hałasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz i Deinert

18.30 Za ++ rodzin Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synową Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Konrada i Ryszrda oraz za ++ z pokrewieństwa Pawliczek, Walden i Vogel

Sobota – 15 listopada

7.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, za ++ Marcina i Katarzynę Greif, Jana i Edytę Greif, Huberta i Marię Ziaja, Eryka Kolloch, Krzysztofa Pelc, Helenę i Jana Błoniarz oraz za wszystkich ++  z tych pokrewieństw

7.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za odebrane laski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Leny Grygiel oraz dla rodziców,  chrzestnych i dziadków

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania – w sali konferencyjnej (…)

Niedziela – 16 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Helenę i Józefa Strużyna, Rudolfa Glomb, ich rodziców i rodzeństwo, za ++  z rodzin Strużyna i Glomb oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę oraz za ++ z rodzin Swoboda, Dada i Jochem

10.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Kroker oraz za ++  z pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Nieszpory


  1.  Gorące Bóg zapłać za wszelkie wyrazy dobroci okazanych mi z okazji moich urodzin; jak również za modlitwę i życzliwość okazywaną mi także w trudnych chwilach godnego realizowania kapłańskiego życia
  2. Serdeczne Bóg zapłać również wszystkim ministrantom, ministrantkom, mariankom, lektorom i kantorom, również ich rodzicom i dziadkom, za gorliwą służbę przy ołtarzu. Zwracam się z gorącą prośbą, by wytrwali w swych przyrzeczeniach i powołaniu jak najdłużej, co najmniej do ukończenia szkoły średniej , tym bardziej że mamy ogromny niż demograficzny w naszej parafii
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok J i K; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 56, 58 i 60

* W przyszłą niedzielę (16 listopada) Rada Rodziców naszych przedszkolaków organizuje sprzedaż wieńców adwentowych oraz świątecznych smakołyków. Chętnych zapraszamy po Mszach świętych do małej salki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na potrzeby przedszkolaków