Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 maja 2021 r.

Poniedziałek – 10 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Marię Goły w miesiąc po śmierci

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Hiltrudę, Wernera i Richarda Moszko oraz za ++ z rodzin Kiołtyka i Jaskóla

Wtorek – 11 maja

16.00 Zalesie Śląskie. Próba dla kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ rodziców Teodora i Zofię Lizoń, Tomasza i Annę Makosz, siostrę Annę, brata Józefa, bratanka Piotra Makosz, starzyków z obu stron, ks. Czesława Gaca oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Jana i Marię Tiszbierek, córkę Hildegardę, Anzelma Jałowy, Jana i Anielę Jałowy, Jerzego Hanke, Józefa Piechota oraz za ++ z rodzin Tiszbierek, Jałowy, Ciupka i Piechota

Środa – 12 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Anielę i Józefa Cedzich, ich rodziców i rodzeństwo, wnuczkę Karinę Ciupka, za ++ Reginę Fiedek i Klaudię Cedzich oraz za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 13 maja

17.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ Jerzego Mateja, Arnolda i Ericha Szefer, braci Henryka, Oswalda i Józefa, siostrę Martę, ich rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, za ++ Emanuela i Józefa Socha, synów Józefa i Alojza, córki Gertrudę i Teresę, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha, Mateja i Wieczorek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.   W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie do Liturgicznej Służby Ołtarza

Piątek – 14  maja; święto św. Macieja, apostoła

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Pawła Szablicki, za ++ rodziców, braci i bratowe oraz za ++ z rodzin Szablicki, Nalepa i Koteluk

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Elżbietę, Antoniego i Franciszka Mróz, Józefa Paterok, Różę Matuszek, za wszystkich ++ z rodzin Mróz, Paterok, Matuszek i Kącki oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 15 maja

7.00 Za ++ ojca Józefa Langer, brata Jana Strokosz, Gizelę Kurasz, Gerharda Henkel, Zygfryda Fraszka, za ++ z rodzin Fleischer, Langer, Strokosz, Pustułka, Daniel, Watzlawik oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące 

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Nierle

Niedziela – 16 maja; uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00 Za + Reinharda Proksza w 30 rocznicę śmierci, jego rodziców chrzestnych, dziadków oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + męża i ojca Franciszka Czakai, ++ teściów Marię i Maksymiliana Czakai, rodziców Różę i Erharda Smykała, + brata Mariana Smykała, jego żonę Gabrielę, za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

10.30 Za + męża Joachima Paterok, + ojca Serafina, braci Bernarda i Joachima, bratową Marię, bratanka Alberta, Kornelię Paterok, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z rodzin Paterok i Richter

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo majowe   ( II )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej diecezji
  2. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych i modlitwach w ramach dni krzyżowych.
  3.  Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
  4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny – z ul. Kościuszki, nry  45, 47 i 53;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 25, 27 i 31