Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 marca 2014 r.

Poniedziałek – 10 marca

6.45 Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców, za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Marek, Wiktora Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda i Plachetka

Wtorek – 11 marca

6.45 Za + Jadwigę Latiszew, Mariana i Agnieszkę Gazda, Augusta i Marię Latiszew, Alfonsa Latiszew, Jerzego Kostoń, Wilhelma Świdrak oraz za ++ z pokrewieństwa Latiszew, Gazda i Świdrak

17.00 Lichynia. Za + Natalię Ścisło

Środa – 12 marca

6.45 Za + męża Józefa Socha, ++ rodziców, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, córkę Annę, syna Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

Czwartek – 13 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + Teresę Majnusz w 10 rocznicę śmierci, jej męża Franciszka, Rozalię i Konrada Mnich, ich rodziców i rodzeństwo, za ++  z rodzin Majnusz, Mnich, Kroker, Wilkowski, Przybyła i Jorgel ( Dz. )

Piątek – 14 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adolfa i Adelajdę Wilkens oraz za ++  z pokrewieństwa

18.30 Za wszystkich ++ z rodzin Milczanowski, Skrzydeł i Korczyński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 15 marca

7.00 Za + męża i ojca Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, dwóch szwagrów Jana i Andrzeja,   ++  z pokrewieństwa, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo  oraz za ++ z pokrewieństwa Matuszek, Komander, Gamon i Mynarek

7.30 Za + Bernarda Madaler w miesiąc po śmierci

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce!

Niedziela – 16 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Jana Starkula, jego rodziców, siostry Marię i Elżbietę, braci Józefa i Jerzego, szwagra Franciszka, Adelajdę i Stefana Marek, ich synów Józefa i Huberta, za ++ Hildegardę i Alfreda Gaczyński oraz za ++  z pokrewieństwa Kaleta, Starkula i Marek

9.00 Lichynia. Za + Hildegardę Szablicki w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + Ludmiłę Paterok w 1 rocznicę śmierci i za jej + męża Józefa

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


1. Jedną z form pokuty jest akcja trzeźwości

2. Zachęcam do gorliwego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali  oraz do modlitwy i składania zalecek za zmarłych

3. Zachęcam również do czytania Gościa Niedzielnego i innych czasopism religijnych

4. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 50, 52 i 54;    z Lichyni – ul. Wiejskiej, nry 1 i 2 oraz  ul. Dasz., nr 74