Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 października 2022 r.

Poniedziałek – 10 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ z rodzin Juranowicz, Lesik i Majnusz oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Bolesława Krasicki oraz za ++ z rodzin Krasicki i Lakota

Wtorek – 11 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, braci Joachima i Józefa, za  ++ z rodzin Prudło, Rusin i Gabor oraz o błogosławieństwo  Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Pawła Fuchs, ++ teściów Jana i Gertrudę Kawka, za  ++ szwagrów Zygmunta Gramula i Mariana Kawka oraz za + bratową Annę Fuchs

Środa – 12 października

6.45 Za + Jadwigę Latiszew, jej rodziców Agnieszkę i Mariana Gazda, Augusta i Marię Latiszew, ich syna Alfonsa, Jerzego Kostoń, Wilhelma Świdrak oraz za ++ z pokrewieństwa Latiszew i Świdrak

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ Marię i Hermana Knop, rodziców, rodzeństwo, córkę Klarę, zięciów Stefana, Franciszka, Jana, Jerzego i Józefa Szołtysek, rodziców i rodzeństwo, Magdalenę i Zdzisława Kondracki,    rodziców i rodzeństwo, Elżbietę Ilnicki, Krystynę i Waltra Dreja, Irenę i Józefa Walczyk, Annę i Józefa Kaiser oraz za ++ z rodzin Kwoczała i Weszka

Czwartek – 13 października; wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

17.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Marię i Wiktora Roter, rodziców i rodzeństwo, siostrę Urszulę, jej męża Wilhelma, braci Wilhelma, Paula i Huberta bratowe Marię, Urszulę i Elżbietę, Helmuta Bryłka, Stefanię Dziuba, ks. Czesława Gaca oraz za wszystkich ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 14 października

10.30 Pogrzeb śp. Stefanii Duda z Lichyni   ( l. 78 )

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Joannę i Władysława Bargiel, męża Gintra Grosz, braci Bogusława i Leszka, siostrę Janinę z mężem Pawłem, ich córkę Sabinę oraz teściów Helenę i Karola Grosz

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Borek, Mariannę i Bronisława Wróbel oraz za ++ z pokrewieństwa Borek, Domerecki i Wróbel

Sobota – 15 października; wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Gertrudy i Norberta z okazji 60 – tej rocznicy ślubu

8.00 Różaniec i Msza św. Za + Erwina Wycisło, jego rodziców Anielę i Pawła, Klarę, Ericha i Norberta Jochem, Adriana Izbicki, Wernera Pawliczek, Różę Dombrowską, Gerharda Jochem oraz za ++ z rodzin Wycisło i Jochem

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do spowiedzi św. przed odpustem

Niedziela – 16 października; XXIX Niedziela Zwykła; odpust w Zalesiu Śląskim

7.00 Za + syna Joachima Kulpok, jego ojca Gerharda, dziadków z obu stron, chrzestnego Alfonsa, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kulpok, Warzecha i Jochem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Paulinę i Maksymiliana Wypich, Alfreda i Edeltraudę Mazurek, brata Gerarda, za ++ ks. Leona, Agnieszkę, Martę i Jadwigę Świtula oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

11.00 Zalesie Śląskie. Suma odpustowa ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Za żyjących i zmarłych parafian

15.00 Zalesie Śląskie. Różaniec i nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej  (II)


  1. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu seminarium, księży emerytów, sióstr zakonnych i ich podopiecznych za ofiarowane dary z płodów ziemi na ich potrzeby; także za ofiary składane dzisiaj do puszek na rzecz uczących się dzieci i młodzieży z uboższych rodzin w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia
  2. W sobotę na Górze św. Anny odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca
  3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi franciszkanin o. Marcin z Góry św. Anny. Zapraszamy wszystkich do udziału; także poczty sztandarowe, orkiestrę i panów do baldachimu; panie prosimy o przygotowanie przyjęcia dla księży na plebanii
  4. Gorąco zachęcam do zamawiania Mszy św. na nowy rok kalendarzowy w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej; także do udziału w nabożeństwach różańcowych, które prowadzą nasze marianki
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła i otoczenia do uroczystości odpustowej rodziny – z ul. św. Jadwigi, nry 35, 37, 39, 45 i 53; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 4, 7 i 8