Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 sierpnia 2015 r.

Poniedziałek – 10 sierpnia; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

7.00 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

11.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Iwony Waloszek i Damiana Osełka

Wtorek – 11 sierpnia; wsp św. Klary, dziewicy

7.00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana , bratową Monikę, Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina, szwagra Wernera i siostrę zakonną Elifę

18.30 Lichynia. Za ++ Pawła i Marię Nalepa, syna Józefa, córkę Urszulę, + Pawła Szablicki oraz za ++ z pokrewieństwa Nalepa i Szablicki

Środa – 12 sierpnia

7.00 Za + Karinę Ciupka, rodziców Łucję i Teodora Ciupka, Anielę i Józefa Cedzich, za + Martę Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Pecnik i Cedzich

Czwartek – 13 sierpnia

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 14 sierpnia; wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

7.00 Za ++ Emanuela i Józefa Socha, rodziców z obu stron, dwie córki Gertrudę i Teresę, dwóch synów Alojza i Józefa, synową Matyldę, trzech zięciów Ericha, Hugo i Ernsta, za ++ z pokrewieństwa Socha, Nowak i Szefer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców, teściów i rodzeństwo

Sobota – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za ++ rodziców Marię i Zbigniewa, teścia Józefa, brata Leszka, bratową Barbarę, + Lillę Kornelak, za ++ z rodzin Korczyński i Noszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Warzecha oraz za ++ rodziców Łucję i Romana

10.30 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci, za ++ z pokrewieństwa Kral, Skoluda i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 16 sierpnia; XX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię i Georga Dembończyk, ich ++ rodziców z obu stron, za ++ z pokrewieństwa oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Klarę i Franciszka Szablicki, ojca Alfreda Biela, za ++ z rodzin Szablicki, Biela, Karwot i Polus

10.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Jana Daniel, Ernesta Panek, Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Genowefę i Gerarda Mróz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za d. w cz. c.


1. W sobotę po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu ( … )

2. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaś w Kamieniu Śląskiem – odpust ku czci św. Jacka, patrona metropolii gornośląskiej

3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 96, 98 i 102; z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 5, 7 i 9a