Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 10 – 16 września 2018 r.

Poniedziałek – 10 września

6.45 Za + Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha, Henryka i Józefa, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, jej męża Franciszka, syna Andrzeja, zięcia Zygmunta, Norberta Duda, ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 11 września

6.45 Za ++ rodziców Marcelego, Julię i Albertynę Flajszer, synów Franciszka i Stefana, córki Łucję i Marię, zięciów Henryka, Gerharda i Jana, wnuków Ryszarda i Jana, Konrada i Gertrudę Konieczny, syna Helmuta, zięcia Henryka Skowronek oraz za dusze ++ z pokrewieństwa Flajszer, Konieczny  i  Matuszek  

10.00 Pogrzeb śp. Marii Flajszer z Lichyni  ( l. 88 )

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich oraz za ++ rodziców Cedzich  i  Jońca

Środa – 12  września; wsp. Imienia Maryi

6.45 Za + męża Gintra Cholewa, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Matyldę i Józefa Skóra, siostrę Różę, jej męża Rudolfa, za ++ Franciszka, Wiktorię, Zofię, Tomasza i Annę Marek, Brygidę i Pawła Kulpok, Stefanię Dziuba, Rudolfa i Gerarda Kaszta oraz za ++ z pokrewieństwa

Czwartek – 13 września; wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

17.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. szkolna. Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Przybyła, rodziców i rodzeństwo, kuzynki Irenę i Marię, Franciszka i Martynę Majnusz, ich dzieci, Antoniego i Gabrielę Giersch, córki Różę i Teresę, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Przybyła, Majnusz,  Wilkowski  i Motyczka ( Dz. )

Piątek – 14 września; święto Podwyższenia Krzyża Świętego

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Maksymiliana i Hildegardę Paczulla, Adelajdę i Adolfa Wilkens oraz za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + Józefa Bodynek, ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda, + Zygfryda Stibler, za ++ Marię i Germana Stibler, Annę i Józefa Kostoń oraz za wszystkich ++  z tych pokrewieństw

Sobota – 15 września; wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

7.00 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ dziadków Gasz, Majnusz, Cedzich i Tiszbierek , za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + ks. Andrzeja Kowolika ( śp. proboszcza parafii Rozmierz )

10.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie marianek naszej parafii – w małej salce. W programie m.in. konferencja,  zmiana medalików i sprawy organizacyjne; gorąco zapraszam

Niedziela – 16 września; XXIV Niedziela Zwykła

7.00 Za + Rudolfa Kaszta, jego syna Gerarda, Mathildę i Józefa Skóra, Gintra Cholewa, Różę i Rudolfa Cholewa, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Kaszta

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże  w  pracy  na  roli  dla  mieszkańców  Lichyni  oraz  za  ++  rolników

10.30 Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Ludwika Waloszek oraz za ++ z pokrewieństwa Waloszek i Tiszbierek         

14.30 Lichynia. Nieszpory dożynkowe


  1. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców
  2. W zakrystii można już nabywać piękne kalendarze na nowy 2019 rok : kalendarze rolnicze w cenie 26 zł.; diecezjalne w cenie 6 zł.; dożynkowe w cenie 6 zł. i misyjne w cenie 6 zł.
  3. W kościele seminaryjnym w Opolu o 14.00 – w niedzielę – pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich
  4. Pielgrzymka marianek na Górę św. Anny odbędzie się w dniach 28 – 30 września (piątek, sobota i niedziela); zapisy w zakrystii; przewozem zajmują się rodzice; koszty będą pokryte z budżetu LSO. Mocno zachęcam!
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Janusz Szablicki z Lichyni i Agata Miczka z  Głogówka   –  zapowiedź  II
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  Popic, nry 1, 3 i 4 ;  z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 45 i 53 oraz ul. Słoneczna, nry  8  i 11

* Lichynia. Zbiórka darów w sobotę od godz. 8.00 do 12.00; od 12.00 do 14.00 prosimy o wykonanie ołtarzy żniwnych, sprzątanie kościoła i obejścia. O wykonanie ołtarzy prosimy rodziny : Gasz, Lison, Fleischer, Kozioł, Paczuła Mateusz, Czakai, Wydra, Cholewa, Wyschka, Bijak, Zeizig, Nowak i Lesik