Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 czerwca 2018 r.

Poniedziałek – 11 czerwca; wsp. św. Barnaby, apostoła

6.45 Za + Amalię Jałowy, rodziców Romana i Juliannę Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz za ++  z pokrewieństwa

17.00 Zalesie Śląskie.  Próba dla kandydatów na nowych ministrantów i marianki. Gorąco zachęcamy!

Wtorek – 12 czerwca

6.45 Za + Ludwika Waloszek w 1 rocznicę śmierci

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Józefa i Mathildę Drońka, brata Jakuba, Franciszka Prusko, Marię i Agnieszkę oraz za ++ z rodziny Drońka.

17.30 Lichynia. Po Mszy św. próba dla kandydatów na nowych ministrantów i marianki

Środa – 13 czerwca; wsp św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + Tadeusza Kos, ojca Władysława, siostrę Zofię, brata Jana, teściów Kazimierę i Jana Kos oraz za ++ z pokrewieństwa Kos i Chudy   ( … )

Czwartek – 14 czerwca; wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Urszulę i Czesława Klicki, brata Krzysztofa  oraz za ++ z pokrewieństwa Klicki i Szyguła  ( Ch. ) W czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i marianek.  Po Mszy św. podsumowanie uczestnictwa w  nabożeństwach  majowych  dla  dzieci  i  młodzieży

Piątek – 15 czerwca

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Elżbietę i Edwarda Mateja, męża Rudolfa Marek oraz za ++ z rodzin Mateja, Marek, Zgraja i Pecnik.  W czasie Mszy św. uroczyste       przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i marianek. Po Mszy św. podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach majowych dla dzieci i młodzieży …

18.30 Za ++ rodziców Kazimierza i Mariannę Bernacki, brata Krzysztofa, bratową Monikę, Pawła i Różę Francki, bratową Jolantę oraz za wszystkich ++ z obu stron

Sobota – 16 czerwca

7.00 Za + męża i ojca Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę, za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców i rodzeństwo oraz za + Huberta Zwiór

12.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Sabiny Giersch i Adama Kroczek

13.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Antoniego i Elżbiety z okazji 80 – tej  i 70 – tej rocznicy urodzin

14.30 Lichynia. Msza św. w intencji chorych i seniorów leśnickiej gminy, połączona z udzieleniem sakramentu chorych; po Mszy św. część artystyczna w namiocie

Niedziela – 17 czerwca; XI Niedziela Zwykła

7.00 Za + Joachima Guttmann, ++ rodziców Elżbietę, Marię i Franciska Kaleta, Rosę i Wilhelma Guttmann, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ brata Pawła, siostrę Marię, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Rosę i Filipa Kierstein oraz za ++ z rodzin Kaleta Starkula, Guttmann i Dworaczek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Kozioł oraz za ++ z rodzin Kozioł  i Makosz

10.30 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Katarzyny Fajer z okazji 30 – tych urodzin

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej  ( I )


  1. W sobotę na Górze św. Anny pielgrzymka przyjaciół misji i Ziemi Świętej
  2. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii ( … )
  3. W niedzielę 24 czerwca, o godz. 10.30, odbędzie się w naszej parafii mój srebrny jubileusz kapłaństwa (25 – tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich); zapraszam i polecam się waszej modlitwie
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Wioletta Koszucka z Zalesia Śląskiego i Rafał Kabelis – Szostakowski ze Strzelec Opolskich – zapowiedź II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok B, m. 1, 2, 3, 4 i 5 ; z Lichyni – ul. Lompy, nry 4 i 6 oraz ul. Ogrodowa nr 12