Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11–17 kwietnia 2016 r.

Poniedziałek – 11 kwietnia

6.45 Za + męża Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha i Henryka, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, męża Franciszka, ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 12 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Annę i Alfonsa Bienia, ich rodziców i rodzeństwo, Alfreda Marek, Wiktorię i Wiktora Ledwig oraz za ++ z pokrewieństwa Bienia, Imiela, Marek i Kałuża

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Lesik, brata Jerzego, ojca Franciszka Matuszek oraz za ++ z pokrewieństwa Lesik, Matuszek, Janota, Paczuła i Jochem

Środa – 13 kwietnia

6.45 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Paulinę i Józefa Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów

Czwartek – 14 kwietnia

17.00 Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji byłego ks. proboszcza Czesława Gaca z okazji 75 – tej rocznicy urodzin oraz za żyjących i ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii ( Dz. )

Piątek – 15 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + Jerzego Tiszbierek, rodziców z obu stron, + brata, szwagra oraz za ++ z rodziny Parerok i Wyszkowski

18.30 Za + Pawła Smiatek w 8 rocznicę śmierci ( śp. ojca Księdza Proboszcza )

Sobota – 16 kwietnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Danuty z okazji 60 – lecia urodzin

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 – spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o 10.00 – z I klasą gimnazjum i o 11.00 – z II klasą gimnazjum – w malej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 17 kwietnia; IV Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Majnusz, ich rodziców, Jakuba i Józefa Matuszek, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + ojca Maksa Czakai, rodziców Erharda i Różę Smykała, brata Mariana i za ++ z pokrewieństwa

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Kandziora oraz za ++ Gertrudę Bugiel, Grzegorza, Elżbietę i Konstantego Kandziora

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory wielkanocne ( II )


1. Naszym młodym, świeżo bierzmowanym parafiankom i parafianom gratulujemy i życzymy radosnego dotrzymywania zobowiązań z przyjętego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej; dziękujemy także za ofiary przekazane na potrzeby naszej parafii

2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej w Kościele; kolekta z tej niedzieli przeznaczona będzie na wymianę dachu domu katech. i nową posadzkę w Lichyni

3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 83a, 4 i 6; z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok B, m. 1, 2 i 3