Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 lipca 2016 r.

Poniedziałek – 11 lipca; święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Hildegardy z okazji 75 – tej rocznicy urodzin

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Barteczk

Wtorek – 12 lipca; wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

7.00 Za + syna Adriana, ojca Jana, rodziców Helenę i Wincentego Izbicki, ich syna, synowe i wnuczkę, Michała i Ernesta Żyłka oraz z ++ z rodzin Izbicki, Kociok, Marek i Kałuża

17.00 Lichynia. Za + Adelajdę Moszko w miesiąc po śmierci

Środa – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + matkę Rosę Syrek, zaginionego ojca Emila Syrek, ++ rodziców Wiktora i Marię Roter, brata Wilhelma, bratową Marię, za wszystkich ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Olek, Bryłka i Skolrz, za + Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 14 lipca

7.00 Za ++ ojców Roman Biskup i Kazimierza Figurski, dziadków z obu stron, za ++ Bronisława Gołąbek, Michała Matuszek, Klarę Gubała i jej męża oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Figurski i Biskup

Piątek – 15 lipca; wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za żyjących i zmarłych z rodzin Wilkowski, Strzelczyk, Szczepanik i Liszka

17.00 Lichynia. Za + Gintra Grosz, ojca Władysława Bargiel, brata Leszka, siostrę Janinę Skóra z mężem Pawłem, Helenę i Karola Grosz oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 Za ++ Piotra i Genowefę Paździor, Marię i Jerzego Golombek, Jadwigę Termin, Irenę Nowak i za ++ z pokrewieństwa Tiszbierek

Niedziela – 17 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Warzecha, ich syna i wnuka Joachima, zięcia oraz za wszystkich ++ z rodzin Warzecha, Jochem, Kulpok i Pelc

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i drowie w intencji rodziny Lisoń

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rocznego dziecka Zuzanny Podolski oraz dla jej rodziców, chrzestnych i dziadków


1. Szczegółowy program pielgrzymki papieża Franciszka do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży podany jest na stronach internetowych i w wersji papierowej w zakrystii

2. Drewniany krzyż – na placu kościelnym w Zalesiu Śląskim – został poddany renowacji

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Weronika Paterok z Zalesia Śląskiego i Adrian Mrachacz z Lichyni – zap. III oraz Krystian Szefer z Popic i Sandra Lisy z Ochodze – zap. I

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 104, 106 i 110; z Lichyni – ul. Wolności, nry 13, 14 i 18