Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 lipca 2022 r.

Poniedziałek – 11 lipca; święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Golly

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Lesik, jego rodziców Hildegardę i Józefa, Emilię i Jana Majnusz, ich córkę Erykę, wnuka Jana oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 12 lipca; wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

7.00 Za + męża Alfreda Leszczyna, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Agnieszkę i Tomasza Mróz, zięcia Norberta, jego rodziców, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze     w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + brata Gerarda, rodziców Edeltraudę i Alfreda Mazurek, Paulinę i Maksymiliana Wypich, za ++ z rodzin Mazurek, Wypich, Świtula i Pyka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

17.00 Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + matkę Rosę, zaginionego Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Marię i Wiktora Roter, ich rodziców i rodzeństwo, siostrę Urszulę i jej męża Wilhelma, braci Wilhelma, Paula i Huberta, bratowe Marię, Urszulę i Elżbietę, Helmuta Bryłka, Stefanię Dziuba, Johana Reinert, ks. Czesława Gaca, za wszystkich ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 14 lipca

7.00 Za + matkę Małgorzatę Frejno, żonę Irenę oraz za ++ z rodzin Motyczka, Frejno, Przybyła, Smolka  i  Matonia

Piątek – 15 lipca; wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za ++ z rodzin Wikowskich i Szczepaniak, ojca Jana Strzelczyka, dziadków Liszka i Wilkowskich, ciotkę Danutę Krawczyszyn, Barbarę Biskup oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Ilonę i Wilhelma Gasz, dziadków Marię i Jana Gasz oraz za ++ Marię i Kurta Pietryga

Sobota – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 Za + syna Grzegorza, rodziców Gertrudę i Konrada Bugiel, Elżbietę i Konstantego Kandziora, za wszystkich ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Miozga i Musioł, ks. proboszcza Czesława i Stefanię Dziuba oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

7.30 Za + ojca Jana Duda, jego rodziców, Elżbietę i Stanisława Celt, Pawła i Agnieszkę Matuszek, Piotra i Stefanię Ratużny oraz za ++ z pokrewieństwa

Niedziela – 17 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Pinkawa, za ++ dziadków z obu stron i ich dzieci, za ++ Zofię i Serafina Pawliczek, dwóch synów Winfrida i Jana, za + ojca Eugeniusza Jastrzębskiego, syna Marka oraz za ++ z rodzin Pawliczek, Jastrzębski i Pinkawa

9.00 Lichynia. Za + Joachima Warzecha w 2 rocznicę śmierci

10.30 Za ++ rodziców Gizelę i Huberta Przybyła, chrzestnych Jadwigę i Joachima, za ++ z pokrewieństwa Kroker i Przybyła oraz za dusze opuszczone


  1. Zachęcam do udziału w Mszach świętych i nabożeństwach także w tygodniu
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  3. 23 lipca o godzinie 10.00 pod kapliczką odbędzie się w naszej parafii zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeznaczone to będzie na wsparcie misji świętych
  4. Proszę o wspólną odpowiedzialność za utrzymanie porządku na naszym parafialnym cmentarzu
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 47, 51 i 57 ; z Lichyni – ul. Wolności, nry 22, 24 i 28