Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 listopada 2013 r.

Poniedziałek – 11 listopada; wsp. św. Marcina z Tours, biskupa

7.00 Za + córkę Reginę Friedel, Wiktorię i Augusta Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, Magdalenę  i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka oraz za ++ z pokrewieństwa

7.30 Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł w 6 rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Skrzydeł i Milczanowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 12 listopada; wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.45 Za córkę Karinę Ciupka, matkę Anielę Cedzich, Łucję, Teodora i Martę Ciupka oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Ciupka i Pecnik

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda Kałuża oraz za ++ z pokrewieństwa

Środa – 13 listopada; wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

6.45 Za ++ Jerzego Alszer, Zofię Gach oraz za ++ z rodzin Alszer i Lisoń

Czwartek – 14 listopada; wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ dziadków Wincentego i Bertę Tkaczyk, + ojca Antoniego Ploch  i za wszystkich ++ z pokrewieństwa ( Ch. )

Piątek – 15 listopada

17.00 Lichynia.  Msza św. szkolna. Za + męża Ericha Moszko, rodziców z obu stron, brata Helmuta   oraz za ++ z pokrewieństwa Moszko, Makosz, Gnielka i Urban

18.30 Za ++ z rodzin Kiołtyka, Izbicki, Szulc, Jaskóła, Wolany i Gorgoś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota  – 16 listopada; święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Elżbiety

Niedziela – 17 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Konrada z okazji 90 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za ++ Jana i Augustynę Smarzoch, Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, Jacka Wilkowskiego, Barbarę Lukaszek, za ++ z rodzin Smykała, Przybyła i Smarzoch oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Uroczystość poświęcenia kapliczki i krzyża, połączona ze spotkaniem z św. Marcinem                         (rozpoczęcie pod kapliczką)


1. Bóg zapłać za wszelkie wyrazy życzliwości okazywane mi z racji moich urodzin

2. Gorąco zachęcam do zamawiania Mszy świętych w intencji żyjących i zmarłych z naszych rodzin, bliskich i znajomych – na nowy rok kalendarzowy

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Leśnickiej, nry  9, 10 i 11;  z  Lichyni – ul. Ogrodowa, blok B, m. 2, 3 i 4