Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 lutego 2019 r.

Poniedziałek – 11 lutego; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

6.45 Za ++ Jerzego i Walerię Smandzich, za ++ dziadków Niesłony, Smandzich, Puzik i Dworaczek   oraz za ++ z rodziny Sobota

17.00 Lichynia. Za + Annę Kłaka w miesiąc po śmierci

Wtorek – 12 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności, za pośrednictwem Matki Najświętszej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Małgorzaty

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i zdrowie w intencji rodzin Tiszbierek i Kurzela

Środa – 13 lutego

6.45 Za + Bernarda Madaler, jego rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone

Czwartek – 14 lutego; święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy;  wsp.  św.  Walentego,  męczennika

17.00 Msza św. szkolna. Za + syna Joachima Paterok, Pawła i Teresę Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, Gintra i Annę Ogaza, Stefana i Emilię Strzałek, Zygfryda, Reinholda i Bernarda Sosnowski oraz za ++ z tych pokrewieństw  ( Ch. )

Piątek – 15 lutego

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za + męża Bogusława Bargiel, rodziców Bargiel i Zeizich oraz  za  +  bratową  Teresę

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo, opiekę  Matki  Najświętszej  i  zdrowie  w  rodzinie  Alscher

Sobota – 16 lutego

7.00 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej w rodzinie oraz za + syna Adriana

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasa VI podstawówki;  o 10.00 – klasa VII i VIII podstawówki; o 11.00 – klasa III gimnazjum; w małej salce.  Obecność  obowiązkowa!

Niedziela – 17 lutego; VI Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Strokosz oraz za ++ rodziców, braci, bratową, teściów, szwagra i chrzestnych

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Pawła z okazji 70 – tych urodzin oraz za ++ rodziców Makosz  i  Wolowski

10.30 Za ++ Gertrudę i Antoniego Solowski, Wiktorię i Grzegorza Strużyna, ich rodziców i rodzeństwo, ++ Jorga i Erwina Paruzel, Jerzego i Zygmunta Niebój oraz za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące    

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Dziękuję za zamówione Msze św. na nowy rok.; są jeszcze wolne intencje ( lipiec, sierpień )
  2. Rocznica I Komunii św. w tym roku przypadanie na niedzielę 12 maja; bierzmowanie – odbędzie się w sobotę 18 maja w Zdzieszowicach  (par. p.w. św. Antoniego)
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 49, 51 i 57; z Lichyni – ul. Ogrodowa blok B m. 3 oraz nry 1a/1 i 1a/2