Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 marca 2019 r.

Poniedziałek – 11 marca

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ rodziców Annę i Emanuela Szczeponek,    Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++  z pokrewieństwa Malcherczyk, Szczeponek i Sopel  oraz  za  dusze w  czyśćcu  cierpiące

Wtorek – 12 marca

6.45 Za + Joannę Majnusz w 10 rocznicę śmierci, jej męża Józefa, Marię i Bolesława Wojcik,  za  ++  z pokrewieństwa  Wójcik,  Majnusz,  Gasz  i  Słaboń  oraz  za  dusze  czyśćcu  cierpiące  

10.00 Pogrzeb śp. Franciszka Kaufman z ul. Strzeleckiej  ( l. 71 )

17.00 Lichynia. Za + Józefa Poloczek, syna Jana, rodziców Agnieszkę i Konstantego Poloczek, Jadwigę    i Antoniego Wawro oraz za wszystkich ++  z pokrewieństwa

Środa – 13 marca

6.45 Za + męża Józefa Socha, rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

9.00 Pogrzeb śp. Barbary Biskup z ul. Św. Jadwigi  ( l. 57 )

Czwartek – 14 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + męża Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha, Henryka i Józefa, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, męża Franciszka, syna Andrzeja,  zięcia Zygmunta, Norberta Duda, ++ rodzeństwo z obu stron,    za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   ( Ch. )

Piątek – 15 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Jana i Emilię Augustyn, brata Jerzego i męża Józefa Tiszbierek

18.30 Za + Józefa Starkulla, jego rodziców i rodzeństwo, za + Ryszarda Moszek oraz za żyjących i  ++  z  rodzin  Strużyna,  Hajko,  Moszek  i  Mańka

Sobota – 16 marca

7.00 Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława, brata Antoniego Milczanowski, za + męża i ojca Zenona Skrzydeł, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Milczanowski, Skrzydeł, Korczyński i Pichur   oraz  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

7.30 Za + Teresę Gazda w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

Niedziela – 17 marca; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + męża Jana Gazda, syna Waldemara, ojca Józefa Szwancarz, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich, za ++ z rodzin Szwancarz i Gazda oraz za dusze opuszczone   ( Pl. )

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Leona i Hildegardę Szablicki, Ericha i Stefanię Sojka, za ++ z pokrewieństwa Szablicki, Gasz, Sojka, Domin, Miczka i Nowak oraz o błogosławieństwo Boże i  zdrowie  w  rodzinie

10.30 Za + Jana Kiołtyka, ++ Łucję, Hermana, Rudolfa i Krystiana Jaskóła, dziadków z obu stron, Huberta Szulc, Marię i Ewę Izbicki, Hiltrudę, Wernera i Richarda Moszko, Marię i Wiktora Biskup, Gertrudę Jaskóła i Irenę Trznadel

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych; zaś przed Mszami świętymi – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
  2. Zachęcam do gorliwego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, za co można zyskiwać odpusty zupełne dla żyjących i zmarłych oraz do składania zalecek  za  naszych  zmarłych 
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny  –  z ul. XV – lecia,  nry  12,  16  i  18;     z Lichyni  –  ul.  Daszyńskiego,  nry  21,  23  i  25