Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 17 sierpnia 2014 r.

Poniedziałek – 11 sierpnia; wsp. św. Klary, dziewicy

7.00 Za ++ Antoniego i Klarę Tiszbierek, syna Antoniego i żonę, Anastazję i Alfreda Czeczor, córkę Marię, Erikę i Józefa Czeczor, Walburgę i Jerzego Lipok, Jana Michalskiego, syna Joachima, Herberta Szwedka, za ++ z rodzin Tiszbierek, Czeczor, Kremzer, Niemietz i Slupik

18.30 Lichynia. Za + męża Józefa Tiszbierek, jego rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron

Wtorek – 12 sierpnia

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka, matkę Anielę Cedzich, Łucję, Teodora i Martę Ciupka  oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Ciupka, Cudzich i Pecnik

18.30 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, męża Franciszka Cedzich oraz za ++   z pokrewieństwa Cedzich, Paczuła, Szablicki, Niziol, Dawid i Wanglorz

Środa – 13 sierpnia

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + Ernesta Panek, jego rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Annę i Waltra Jarosz, za ++  z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga oraz za + szwagra Teodora Prusko

Czwartek – 14 sierpnia; wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

7.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich ++ rodziców, rodzeństwo, za ++  z pokrewieństwa, + Mirosławę Borowiec, Stefanię Dziuba, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, za ++ rodziców Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina, szwagra Wernera oraz za wszystkich ++      z pokrewieństwa Bugiel i Wycisło

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Marię i Franciszka Komander oraz za ++ z rodzin Komander, Wydra, Zacher, Makosz i Fyrgut

10.30 Za + męża i ojca Rudolfa Kral, jego rodziców, Piotra i Jadwigę Skoluda, ich ++ dzieci i pokrewieństwo Kral, Skoluda i Strużyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 16 sierpnia

7.00 Za ++ rodziców Paula i Elżbietę Vogel, ich synów Georga i Rudolfa, zięcia Krzysztofa Strzeleckiego i wnuka Krystiana

Niedziela – 17 sierpnia; XX Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Marię i Alberta Donat, ich córkę Lidię, Franciszka Proksza, syna Reinharda i za wszystkich ++ z pokrewieństwa Proksza, Donat i Szindler

9.00 Lichynia. Za + Maksa Czakai, Erharda , Różę i Mariana Smykała oraz za ++  z pokrewieństwa

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Szymona Tiszbierek, jego rodziców i chrzestnych


  1.    W dniach 27 – 28 sierpnia ( środa, czwartek ) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Koszty z tym związane pokryte będą z funduszu służby liturgicznej naszej parafii
  2. W piątek po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów ku czci Matki Bożej Wniebowziętej
  3. W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z obchodami kalwaryjskimi
  4. W przyszła niedzielę uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej
  5. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Michał Kandziora z Zalesia Śląskiego i Justyna Niewrzol z Polskiej Nowej Wsi – zapowiedź II
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o  to  rodziny – z ul. Strzeleckiej, blok A,  m. 10 i 12 oraz blok B, m1; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 31, 37 i 39