Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 12 – 18 lutego 2018 r.

Poniedziałek – 12 lutego

6.45 Za + Alfonsa Warzecha, jego rodziców, dziadków, szwagra Gerharda, siostrzeńca Joachima oraz za wszystkich ++  z rodzin Warzecha, Jochem Kulpok i Pelc

7.30 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

16.00 Za + Jana Strokosz, dziadków Marię i Józefa, ich synów, Karola i Józefę,  Julię, Albertynę i Marcelego Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, zięciów Gerharda, Jana i Henryka, wnuka Ryszarda, Józefa Langer, za ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek  – 13 lutego

6.45 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Flajszer oraz w pewnej intencji

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności i MBNP, jako podziękowanie i z prośbą o dalszą pomoc, zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Paczuła oraz za ++ rodziców Marię i Jana Paczuła, brata Jerzego, rodziców Marię i Stefana Jaskóła

Środa – 14 lutego; Środa Popielcowa

6.45 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk oraz za ++ z pokrewieństwa   ( I )

17.00 Lichynia. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia, rodziców z obu stron oraz za ++ z rodzin Makosz i Bienia

18.30 Za + Huberta Zwiór, jego rodziców Gerarda i Emilię Zwiór oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla  jego  żony  i  syna   ( II )

Czwartek po Popielcu  – 15 lutego      

9.30 Pogrzeb śp. Józefa Paterok z ul. Leśnickiej  ( l. 84 )

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i  Jadwigę Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Stanisławę Nowak, Henryka Wieczorek oraz za wszystkich ++ z rodzin Nowak, Marek i Hadasik  ( Ch. )

Piątek po Popielcu  – 16 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Monikę i Zygfrida Zeisig, ojca Władysława Bargiel, bratową Teresę oraz za ++ z rodzin Zeisig i Bargiel

18.30 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski i Pisczor oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące

Sobota po Popielcu – 17 lutego

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata dla Ernesta z okazji 75 – tej rocznicy urodzin

12.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo – z udziałem Księdza Biskupa –  w intencji chorych i seniorów naszej parafii; połączone z udzieleniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lurdzkim ( proszę rodziny lub sąsiadów o podwiezienie naszych chorych i seniorów do kościoła )

18.00 Lichynia. Msza święta – z udziałem Księdza Biskupa – w intencji żyjących i zmarłych parafian

Niedziela – 18 lutego; I Niedziela Wielkiego Postu; wizytacja kanoniczna w naszej parafii

7.00 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Majnusz, Agnieszkę i Konrada Cholewa, za ++ rodzeństwo Ernesta, Marię i  Leona  oraz za  ++  z  pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Otylię i Leona Makosz, Adolfa i Karolinę Wydra, siostrę Jadwigę oraz za ++ z rodzin Wydra, Makosz i Sitko

10.30 Zalesie Śląskie. Msza święta wizytacyjna z udziałem Księdza Biskupa : 1) Za żyjących i zmarłych parafian 2) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Eleonory i Antoniego z okazji 30 – tej rocznicy ślubu

13.30 Wizytacja kancelarii

14.30 Wizytacja grobów kapłańskich i cmentarza

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne z udziałem Księdza Biskupa ( II ); spotkanie grup parafialnych

16.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z Księdzem Biskupem – w sali konferencyjnej

16.30 Zalesie Śląskie. Spotkanie Służby Liturgicznej Ołtarza z Księdzem Biskupem – w sali konferencyjnej

17.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie Rady Parafialnej z Księdzem Biskupem – w sali konferencyjnej  


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły
  3. Można już składać zalecki do koszyczka za zmarłych, w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwo pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej ; także do robienia dobrych postanowień i wytrwania w nich
  4. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają dni modlitw o ducha pokuty
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o przygotowanie kościoła i otoczenia do wizytacji rodziny – z ul. Kościuszki, nry 60a, 64, 66, 68 i 70 ;   z Lichyni –  ul. Daszyńskiego, nry  41, 43 i 45