Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 12 – 18 lutego 2024 r.

Poniedziałek – 12 lutego

6.45 Za + Gertrudę Strokosz – od Róży Różańcowej

7.15 – 16.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla rodzin Tiszbierek i Kurzela oraz za ++ rodziców

Wtorek – 13 lutego

6.45 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii

9.30 Pogrzeb śp. Adeli Greif z ul. XV – lecia  ( l. 83 )

14.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Gertrudy z okazji 90 – tych urodzin

Środa Popielcowa – 14 lutego

6.45 Za + Rufina Proksza, rodziców Elfrydę i Jana Majnusz, Reginę i Józefa Proszka, ich rodziców i rodzeństwo, Antoniego Proksza, Justynę Proksza – Nowak, Jana Sajdych, kuzynkę Barbarę, za ++ z rodzin Majnusz, Przybyła i Wilkowski, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + ciocię Karolinę, jej syna Jerzego Tudyka oraz za ++ dziadków Jana i Zofię Sidor

18.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Kazimierza Rzeszotek, Teresę i Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Mróz i Rzeszotek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek po Popielcu – 15 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Gertrudę i Stefana Piechaczek, Marię i Henryka Jochem, Annę i Adolfa Kralowski, Kunegundę i Rudolfa Pisczor, za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Kralowski, Pisczor, Sładek i Barteczko oraz za dusze opuszczone i w czyśćcu cierpiące  (Dz.)

Piątek po Popielcu – 16 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Zygfryda i Monikę Ziesig, męża Bogusława Bargiel, teściów Joannę i Władysława Bargiel, bratową Teresę i za wszystkich ++ z rodziny

18.30 Za + syna Joachima Paterok, Pawła, Teresę i Kornelię Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, synów Zygfryda, Rainholda i Józefa, córki Emilię i Annę, zięciów Gintra i Stefana oraz za ++ z tych pokrewieństw

Sobota po Popielcu – 17 lutego

7.00 Za ++ rodziców Franciszka i Różę Przesdzing, ich syna Andrzeja, ++ Zygmunta Wypich i Oswalda Szefer, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Przesdzing i Rochnia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela – 18 lutego; I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Gertrudę Strokosz w miesiąc po śmierci

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Biela, Klarę i Franciszka Szablicki, ks. Czesława Gaca oraz za ++ z rodzin Biela, Karwot, Szablicki, Polus i Mondry

10.30 Za + brata Alfonsa Warzecha, jego rodziców, szwagra Gerarda, siostrzeńca Joachima, za ++ z pokrewieństwa Kulpok, Warzecha, Jochem oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Kulpok

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   ( I )


  1. Dziękujemy spółce „ROLDAMza przekazanie czynszu za dzierżawę naszych parafialnych gruntów
  2. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu; w tym dniu obowiązuje post ścisły; przed Mszami świętymi zbiórka do puszek na potrzeby ofiar wojny na Ukrainie
  3. Można już składać zalecki do koszyczka – za zmarłych – w intencji których będziemy modlić się i odprawiać nabożeństwa pokutne Drogi krzyżowej, połączone z odpustem zupełnym. Zachęcam do aktywnego i pobożnego udziału w nabożeństwach pokutnych Gorzkich żali i Drogi krzyżowej
  4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
  5. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w dyskotekach i zabawach w okresie Wielkiego Postu; proszę o robienie dobrych postanowień wielkopostnych i wytrwania w nich
  6. Zachęcam także do zapisywania się do Róż Różańcowych naszej parafii, zarówno żeńskich jak i męskich
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. XV – lecia, nry 13, 15 i 19 ;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 46, 48 i 50