Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 12 – 18 marca 2018 r.

Poniedziałek – 12 marca

8.00 Za + Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha, Henryka i Józefa, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, męża Franciszka, syna Andrzeja, zięcia Zygmunta, Norberta Duda, za ++ rodzeństwo z obu stron oraz za ++  z pokrewieństwa Szefer, Rochnia, Szopa i Wilkowski

15.00 Zalesie Śląskie. Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, za ++  z rodzin Gasz, Pyka, Szopa i Michalik oraz o Boże błogosławieństwo i  zdrowie w rodzinie

18.30 Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron,  siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, ++ Ernesta Panek, Adelajdę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++  z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 13 marca

8.00 Za + Lucjana Madaler, jego rodziców, za ++ Marcina i Katarzynę Greif, za ++ Krzysztofa Pelc, Eryka Kolloch, Helenę   i Jana Błoniarz, Marcina Fedyczkowskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

10.00 Pogrzeb śp. Marii Kiedos z ul. Strzeleckiej  ( l. 86 )

15.00 Zalesie Śląskie. Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Za ++ Matyldę i Jerzego Mateja, trzech synów, synową Barbarę oraz za ++  z pokrewieństwa  Złotoś, Mateja i Sojka

18.30 Za ++ rodziców Cecylię i Mieczysława, + brat Antoniego, + męża Zenona, za wszystkich ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 14 marca

8.00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Cedzich, córkę Teresę, syna Franciszka, jego żonę Małgorzatę, za ++ Teresę i Pawła Paterok, Elżbietę Socha, brata Jerzego, Anielę Grabowski, Ignacego Paterok, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Zalesie Śląskie. Misje św. dla dzieci szkoły podstawowej i przedszkola

16.30 Lichynia. Za + męża Józefa Kłaka, syna Joachima i za ++ z pokrewieństwa

18.30 Za + Józefa Starkuła, rodziców i rodzeństwo, za + Ryszarda Moszek, za ++ z pokrewieństwa Mańka, Strużyna i Moszek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 15 marca

8.00 Za + syna Adama, jego ojca Józefa Niemiec, dziadkow Gertrudę i Jana Niemiec, Małgorzatę i Huberta Hajduk, + siostrę Reginę, brata Zygmunta, trzech szwagrów Stefana, Józefa i Andrzeja, za + Czesława Klicki oraz za wszystkich ++  z tego pokrewieństwa

16.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla dzieci i młodzieży służby liturgicznej naszej parafii oraz ich rodzin

18.30 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, ich rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Cedzich i Bochynek  ( Ch. )

Piątek – 16 marca

8.00 Za + Gotfryda Porada, jego rodziców, brata Helmuta, Pawła i Martę Winicki oraz za ++ z tych rodzin

16.30 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Za ++ Józefa i Jana Poloczek, Jadwigę i Antoniego Wawro, Agnieszkę i Konstantego Poloczek oraz  za  ++  z  pokrewieństwa

18.30 Droga krzyżowa i Msza św. Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Maliciusz, ich rodziców i rodzeństwo, za + Henryka Niedworok oraz jego ++ rodziców Jana i Elżbietę  ( Dz. )

Sobota – 17 marca

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Wieczorek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla członków Rady parafialnej, szafarzy Komunii św., Róż Różańcowych i margaretek

11.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Józefy z okazji 70 – tej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców

Niedziela – 18 marca; V Niedziela Wielkiego Postu; zakończenie Misji świętych

7.00 Za ++ Jadwigę i Pawła Jochem, męża Pawła, dwóch synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, Anielę Grabowską, Engelharda Koziołek, szwagra Antoniego Klabisz i za wszystkich ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za + brata Norberta Stiler w 1 rocznicę śmierci

10.30  1)  Za + wujka ks. Hermana Piechota w 12 rocznicę śmierci  ( śp. proboszcza Kamienia Śląskiego )

2) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Hildegardy z okazji 80 – tej rocznicy urodzin oraz za + Franciszka Smarzoch

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   (  II  )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. Gorąco zachęcamy do udziału w Misjach świętych, korzystania z sakramentu pojednania i nabożeństw pokutnych
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Ewa Marek z Zalesia Śląskiego i Sebastian Klyszcz ze Strzelec Opolskich  –  zapowiedź  III
  4.  Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry  104, 106 i 110;    z Lichyni – ul. Wolności, nry  6, 8 i 14     ( porządek Misji świętych … )