Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 12 – 18 sierpnia 2019 r.

Poniedziałek – 12 sierpnia

7.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Kobiałka, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa, za ++ Mirosławę Borowiec i Stefanię Dziuba oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Gerarda Jędrusz oraz za ++ z rodzin Jędrusz, Kurzaj,  Paczuła  i  Makosz

Wtorek – 13 sierpnia

17.00 Lichynia. Za ++ Pawła i Marię Nalepa, ++ dzieci, za + męża Pawła Szablicki i za ++  z  pokrewieństwa

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ rodziców Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków  z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Adelę i Teodora Prusko, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 14 sierpnia; wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców z obu stron, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, za ++ z pokrewieństwa Socha, Szefer, Nowak i Mateja, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Paula Vogel, ich synów Rudolfa i Georga oraz za wszystkich ++  z  pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Kroker, rodziców Helenę i Karola, Zofię i Jana, brata Józefa i jego żonę Stanisławę oraz za ++ z rodzin Kroker, Sidor, Gołąbek i Sieradzki

10.30 Za ++ rodziców, ojca Zbigniewa w kolejną rocznicę śmierci, matkę Marię, teściów Józefa i Weronikę, za + brata Leszka, jego żonę Barbarę oraz za ++ z rodzin Korczyński, Skrzydeł i Noszka

Piątek – 16 sierpnia 

7.00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, za ++ rodziców Pawła i Anielę Wycisło, brata Erwina i szwagra Wernera

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Lesik, jego rodziców Hildegardę i Józefa, Emilię i Jana Majnusz, Erykę i Jana Gawlik oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 17 sierpnia; uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za + Alojzego Ciupka, jego rodziców i trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, za ++ Józefa i Paulinę Nowak, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

7.30 Za + Henryka Krawiec w 10 rocznicę śmierci, + jego żonę Annę, rodziców i rodzeństwo oraz   za   ++   z   pokrewieństwa

Niedziela – 18 sierpnia; XX Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Wieczorek

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Lattka oraz za + ojca Zygfryda,  dziadków  Lattka,  Drewniok,   Adamiec  i  Skóra

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Annę i Waltra Jarosz, Teodora i Adelę Prusko oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga


  1. Od jutra do soboty odbywać się będzie Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę; rozpoczęcie w Opolu –  przy kościele św. Jacka
  2. W czwartek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; po Mszach św. błogosławieństwo i poświęcenie ziół i kwiatów; to także 13 rocznica mojej posługi w tutejszej parafii; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  4. W dniach 27 – 28 sierpnia ( wtorek – środa ) odbędzie się pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny; przewozem dzieci i młodzieży zajmują się rodzice; zapisy w zakrystii            
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul.  Kościuszki, nry  35,  37  i  39;   z  Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D,  m. 1,  2  i  3