Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 lipca 2015 r.

Poniedziałek – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

18.30 Grota Matki Bożej. Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ++ rodziców Wiktora i Marię Roter, brata Wilhelma, bratową Marię, za wszystkich ++ z rodzin Syrek, Roter, Jarosz, Olek, Bryłka i Sklorz, ++ Stefanię Dziuba, Andreasa Jarosz, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 14 lipca

7.00 Za ++ rodziców Romana i Juliannę Jochem, ich syna Gintra, zięcia Gotharda, Nikodema i Łucję Jałowy, synów Otto i Wiktora , żonę Bertę, Józefa Misz, Rudolfa i Annę Kolek, za ++ z pokrewieństwa Jałowy, Jochem i Misz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Lisoń

Środa – 15 lipca; wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za ++ ojców Romana Biskup i Kazimierza Figurski, dziadków z obu stron, za ++ Bronisława Gołąbek, Michała Matuszek i Klarę Gubała oraz za ++ z pokrewieństwa Figurski i Biskup

15.00 Pogrzeb śp. Patrycji Wilkowskiej z ul. Św. Jadwigi (1,5 r.)

Czwartek – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Jadwigi z okazji 70 – tej rocznicy urodzin

Piątek – 17 lipca

7.00 Za + Jerzego Malcherczyk w 10 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Szczeponek i Malcherczyk oraz za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel

18.30 Lichynia. Za + męża Gintra Grosz, jego rodziców Helenę i Karola, ojca Władysława Bargiel, brata Leszka, siostrę Janinę Skóra, jej męża Pawła i za ++ z pokrewieństwa

Sobota 18 lipca

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Paula Vogel, ich synów Rudolfa i Georga oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Vogel i Strzelecki

Niedziela – 19 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Proksza, ich syna Reinharda, Marię i Alberta Donat, ich córkę Lidię, Marię i Józefa Strokosz, dwóch synów, wnuka Jana, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Strokosz, Proksza, Donat, Szindler i Stypa

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Kamila Barteczko, jego rodziców i chrzestnych

10.30 Za ++ rodziców Annę i Pawła Pinkawa, ++ dziadków z obu stron i ich dzieci, za ++ Zofię i Serafina Pawliczek, dwóch synów Winfrida i Jana, Marka Jastrzębskiego oraz za ++ z rodzin Pawliczek, Jastrzębski i Pinkawa


1. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

2. Na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Iwona Waloszek z Zalesia Śląskiego i Damian Osełka z Leśnicy – zapowiedź III

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 56, 60a i 64; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 18, 22 i 36