Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 lipca 2020 r.

Poniedziałek – 13 lipca; wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Makosz oraz za + brata Piotra, i za ++ z rodzin Ankler – Makosz

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za + matkę Rosę, zaginionego ojca Emila Syrek, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Wiktora Roter, ich rodziców i rodzeństwo, braci Wilhelma i Paula, bratowe Marię i Urszulę, ++ Stefanię Dziuba i Andreasa Jarosz, za ++ z rodzin Sklorz i Bryłka oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 14 lipca

7.00 Za + męża Gintra Cholewa, jego rodziców i rodzeństwo, Matyldę i Józefa Skóra, Różę i Rudolfa Cholewa, Franciszka, Wiktorię, Zofię, Tomasza i Annę Marek, Elżbietę i Grzegorza Klois oraz za ++ Rudolfa i Gerarda Kaszta

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin Hadasik, Miczka i Nowak oraz za ++ Marię i Gerarda Miczka, Pawła i Magdalenę Hadasik, za ++ z rodzin Hadasik, Miczka, Kopacz, Dejnert i Nowak

Środa – 15 lipca; wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00 Za + Adolfa Grewe, jego syna Andrzeja oraz za ++ z rodzin Grewe i Pawliczek

Czwartek – 16 lipca; wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 Za + syna Grzegorza, rodziców Gertrudę i Konrada Bugiel, Elżbietę i Konstantego Kandziora, za ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Musioł i Miozga, za ++ Stefanię Dziuba i Annę Stolorz, ++ z rodziny Nowak oraz za ++ kapłanów

Piątek – 17 lipca

7.00 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców, za ++ Annę i Emanuela Szczeponek, Elżbietę i Mieczysława Sopel, za wszystkich ++ z rodzin Malcherczyk, Szczeponek i Sopel oraz za dusze w  czyśćcu  cierpiące

17.00 Lichynia. Za + Jana Poloczek, ojca Józefa, dziadków Poloczek i Wawro oraz za wszystkich ++  z  pokrewieństwa

Sobota – 18 lipca

7.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Langer i Strokosz oraz za ++ z pokrewieństwa Flajszer, Strokosz i Langer

9.30 Pogrzeb śp. Joachima Warzecha z Lichyni  ( l. 68 )

Niedziela – 19 lipca; XVI Niedziela Zwykła

7.00 Za + mamę Annę Kaufman w 10 rocznicę śmierci, ojca Franciszka, ich ++ rodziców i rodzeństwo, Jana Goldberg, Franciszka Knut, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  opiekę  Matki  Najświętszej  i  zdrowie  w  intencji  rodziny  Lizoń

10.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże,  opiekę  Matki  Najświętszej  i  zdrowie  w  intencji  rodziny  Kolloch

 

——————————————————————————————————————————–

  1. Naszym nowo mianowanym ministrantom i mariance życzymy radosnej i gorliwej służby
  2. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Magdalena Mnich z Zalesia Śląskiego i Dawid Wilczek z Kotulina  –  zapowiedź  III
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  4. Sakrament bierzmowania naszej młodzieży będzie udzielony 17 września (czwartek), o godzinie 18.30, w parafii p.w. św. Antoniego w Zdzieszowicach
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 28, 29 i 30; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 56, 58 i 60