Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 listopada 2017 r.

Poniedziałek – 13 listopada; wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich

6.45 Za + Gerarda Kaszta w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 14 listopada; wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

6.45 Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Greif, syna Jana, żonę Edith, Lucjana Madaler, za ++  z pokrewieństwa Greif, Nowak i Mróz, siostrę Florydę, za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + męża Józefa Poloczek, syna Jana, rodziców Poloczek i Wawro oraz za ++  z pokrewieństwa

Środa – 15 listopada

6.45 Za + męża Józefa Socha, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Marię i Antoniego Myśliwiec, siostrę Annę, brata Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Socha, Myśliwiec i Paterok

Czwartek – 16 listopada; święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu

17.00 Msza św. szkolna. Za + Franciszka Kopa, jego rodziców i rodzeństwo, wnuka Marka, Marię i Ignacego Tiszbierek, ich ++ dzieci, Annę Pawlik, Marię Myśliwiec oraz za dusze opuszczone                z  tych  rodzin    ( Dz. )

Piątek – 17 listopada; wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Alfonsa i Martę Buchta, Wiktora i Gertrudę Kopyra, siostrę i dwóch braci oraz za ++  z pokrewieństwa Buchta, Kopyra i Kalutza

18.30 Za + męża Tadeusza Kos, ojca Władysława, siostrę Zofię, brata Jana, za ++ teściów Jana i Kazimierę Kos oraz za wszystkich ++ z rodzin Kos i Chudy

Sobota – 18 listopada; wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

7.00 Za ++ ojców Gerharda Henkel i Józefa Matauszek oraz za ++  z pokrewieństwa

11.30 Ślub konkordatowy Justyny Pinkawa i Michała Cebula

Niedziela – 19 listopada; XXXIII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Elżbietę, Konstantego i Grzegorza Kandziora, Konrada i Gertrudę Bugiel, za ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Nierychlo, Kral, Jelito i Bezia, za + Stefanię Dziuba, ++  z rodziny Nowak        oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu  cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Adelajdę i Ericha Moszko, ojca Wilhelma Kolonko  oraz  o  błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  w  rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Ludwika Waloszek, za ++ z pokrewieństwa Waloszek i Tiszbierek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Pawła Jagiella  i  jego  rodziny

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne 


  1. Gorące Bóg zapłać za wszelkie przejawy życzliwości okazane z okazji moich urodzin
  2. Bóg zapłać także za ofiary składane dzisiaj na Pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )
  4. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i włączenie się
  5. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania
  6. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 19, 21 i 23;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry16, 18  i 22     ***