Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 lutego 2017 r.

Poniedziałek – 13 lutego

7.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w pewnej intencji

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Monikę i Zygfrida Zeizig, ojca Władysława Bargiel oraz za ++ z rodzin z obu stron

Wtorek – 14 lutego; święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy; wsp. św. Walentego, męczennika

7.00 Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Wiktora Ciupka, Jadwigę i Józefa Marek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda, Plachetka i Szczęsny

17.00 Lichynia. Za + Olgę Duda, jej rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Duda i Makosz

Środa – 15 lutego

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Makosz, Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa, Gerharda Nibert, za ++ z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 16 lutego

7.00 Za + ojca Joachima Piechaczek, dziadków Marię i Henryka Jochem, Gertrudę i Stefana Piechaczek, Annę i Adolfa Kralowski, Rudolfa Pisczor oraz za ++ z pokrewieństwa Piechaczek, Jochem, Pisczor, Kralowski, Barteczko i Sładek

Piątek – 17 lutego

7.00 Za + Bernarda Madaler, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone

17.00 Lichynia. Za + męża Waltera Wolowski, syna Józefa, rodziców z obu stron, siostrę Matyldę, jej męża Jerzego, syna Pawła, Gertrudę i Pawła Makosz oraz za ++ z pokrewieństwa

Sobota – 18 lutego

7.00 Za + Konrada Majnusz, Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk oraz za ++ z pokrewieństwa

Niedziela – 19 lutego; VII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Jana Strokosz, dziadków Marię i Józefa, ich dwóch synów, Julię, Albertynę Marcelego Fleischer, córki Łucję i Marię, synów Franciszka i Stefana, wnuka Ryszarda, trzech zięciów, Józefa Langer i za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Jerzego z okazji 50 – tej rocznicy urodzin

10.30 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rocznego dziecka Jonathana Bomba oraz jego rodziców, chrzestnych i dziadków


1. Gorące Bóg zapłać Różom Różańcowym za złożone ofiary na cele misji świętych i naszej parafii

2. Rozpoczynamy czas ferii zimowych i urlopów. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy świętej oraz pobożnym i uczciwym codziennym życiu

3. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 32, 33 i 34; z Lichyni – ul. Wolności, nry 18, 22 i 24