Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 marca 2017 r.

Poniedziałek – 13 marca

6.45 Za + męża Oswalda Szefer, jego rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, synów Ericha i Henryka, córkę Martę, za ++ Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę, męża Franciszka, zięcia Zygmunta, za ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Rochnia Szopa i Wilkowski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 14 marca

6.45 Za + Jerzego Malcherczyk, jego rodziców Martę i Józefa, siostrę Gertrudę, rodziców Annę i Emanuela Szczeponek, siostry Hildegardę i Elżbietę, braci Jerzego i Gintra, szwagrów Herberta, Helmuta, Gerharda, Richarda i Stanisława, za ++ Elżbietę i Mieczysława Sopel, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za + żonę Marię Mieszczyński, ++ rodziców Marię i Mariana Mieszczyński oraz za + brata Marcina

Środa – 15 marca

6.45 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, Marię i Bolesława Wójcik, ich synów Stanisława i Tadeusza, córkę Julię, zięcia Henryka, dziadków, rodziców chrzestnych Helenę Chyla i Jana Słaboń, Marię i Alojzego Gasz, ich współmałżonków, za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Majnusz, Gasz i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 16 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, zięcia Alberta, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Cedzich i Bochynek ( Dz. )

Piątek – 17 marca

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Ericha i Adelajdę Moszko, ojca Wilhelma Kolonko oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Za + Ericha Szefer w 12 rocznicę śmierci, za ++ z pokrewieństwa Szefer i Socha, za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 18 marca

7.00 Za + ks. Hermana Piechota w 11 rocznicę śmierci

7.30 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Grabińskich, teściów Marię i Zbigniewa Korczyński, siostrę Krystynę, braci Jana i Leszka, bratową Barbarę, szwagra Tadeusza, za ++ z rodzin Grabiński, Korczyński i Natyna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich mężczyzn naszej parafii

Niedziela – 19 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Przemysława z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jana i Hildegardę Kurzela, ojca Jerzego Tiszbierek oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

10.30 Za + męża i ojca Teodora Prusko, syna Bernarda Prusko, zięcia Gerarda, szwagra Ernesta, wnuka Adama i za ++ z tych pokrewieństw

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne ( I )


1. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy; w przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

2. Sakr. związek małż. pragną zawrzeć Krystian Cerman i Aldona Kurzaj z Januszkowic. Zapowiedź III

3. W sobotę – 25 marca – w katedrze opolskiej odbędą się uroczyste obchody 25 – lecia powstania Metropolii Górnośląskiej, w skład której wchodzą diecezje : opolska, katowicka i gliwicka

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Dworcowej, nr 9 oraz z ul. Leśnickiej nry 1 i 2; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 64, 66, 68, 70 i 74 oraz wszystkie chętne panie z Lichyni do końcowego sprzątania całego kościoła na zakończenie inwestycji – w sobotę 18 marca – na godzinę 9.00 ( … )