Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 13 – 19 sierpnia 2018 r.

Poniedziałek – 13 sierpnia

18.30 Grota Matki Bożej. Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Za ++ rodziców Paula i Elżbietę Vogel, ich synów Rudolfa i Georga oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Vogel, Falkowski i Strzelecki

Wtorek – 14 sierpnia; wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka w 15 rocznicę jej śmierci, rodziców Anielę i Józefa Cedzich, Łucję i Teodora, ciocię Martę Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Cedzich i Pecnik

12.00 Lichynia. Ślub konkordatowy Justyny Kocur i Pawła Donath

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Lesik, jego rodziców Hildegardę i Józefa, Emilię i Jana Majnusz, Erykę i Jana Gawlik oraz za ++  z pokrewieństwa

Środa – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek oraz za ++ kapłanów  i  siostry  zakonne

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodzin Kocur i Donath

10.30 Za ++ rodziców Marię i Zbigniewa w kolejną rocznicę śmierci, teścia Józefa, brata Leszka i jego żonę Barbarę oraz za ++ z rodzin Korczyński, Skrzydeł i Noszka

Czwartek – 16 sierpnia

7.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Cedzich, Emilię i Franciszka Kroker, dziadków  z obu stron, siostrę zakonną Elifę, Marię i Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Adelajdę i Teodora Prusko, Teresę i  Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek – 17 sierpnia; uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za ++ Emanuela i Józefę Socha, rodziców  z obu stron, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, zięciów Ericha, Hugo i Ernesta, za ++ z pokrewieństwa Socha, Szefer, Nowak i Mateja, za ++ kapłanów, siostry zakonne i za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jerzego i Elżbietę Szopa, Oskara i Łucję Gasz, za ++  z rodzin Pyka, Gasz, Szopa i Michalik oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 18 sierpnia

7.00 Za + syna Adama, jego ojca Józefa Niemiec, dziadków Gertrudę i Jana Niemiec, Małgorzatę i Huberta Hajduk, siostrę Reginę, brata Zygmunta, trzech szwagrów Stefana, Józefa i Andrzeja, za + Czesława Klicki oraz za wszystkich ++ z tego pokrewieństwa

12.00 Zalesie Śląskie. Ślub konkordatowy Agnieszki Pinkawa i Rafała Preisner

Niedziela – 19 sierpnia; XX Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności i MBNP,  z podziękowaniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Michała  z okazji 18 – tej rocznicy urodzin  ( Pl. )

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rocznego dziecka Karola Kędzior, jego rodziców, chrzestnych i dziadków

10.30 Za + Ernesta Panek, rodziców Mariana i Annę Panek, Józefa i Marię Cedzich, Annę i Waltra Jarosz, Adelajdę i Teodora Prusko oraz za ++ z pokrewieństwa Panek, Cedzich, Rudzki i Drzozga


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii
  2. Od jutra do soboty odbywać się będzie Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę; rozpoczęcie w Opolu
  3. W środę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; po Mszach św. błogosławieństwo i poświęcenie ziół i kwiatów; to także 12 rocznica mojego pobytu w tutejszej parafii; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  4. Pod kapliczką św. Jana Nepomucena w Zalesiu Śląskim we wtorek 21 sierpnia o godz. 12.00 odbędzie się zbiórka starego, zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w ramach misyjnej akcji Kościoła w Potrzebie ( gratisowe foldery )
  5. W dniach 28 – 29 sierpnia ( wtorek – środa ) odbędzie się pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny; przewozem dzieci i młodzieży zajmują się rodzice; zapisy w zakrystii;  mocno zachęcam
  6. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Piotr Kozioł z Lichyni i Aleksandra Jędrzejczyk z Rożniątowa – zapowiedź II oraz Karolina Lamich z Gąsiorowic i Szymon Strzelczyk z Lichyni – zapowiedź II             
  7.  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. Strzeleckiej, blok 13, m. 2, 3 i 4;   z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry 13, 13a i 15