Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 czerwca 2021 r.

Poniedziałek – 14 czerwca; wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

6.45 Za ++ rodziców Annę i Gerarda Burda, Łucję i Antoniego Kobza, Antoninę Kowolik i Marię Sołtysik

17.00 Lichynia. Za + Marię Goły – od brata Bronisława z rodziną z Krzeszowa

Wtorek – 15 czerwca

6.45 Za + Amalię Jałowy, jej rodziców Juliannę i Romana Jochem, Łucję i Nikodema Jałowy, Józefa Misz oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Edwarda i Elżbietę Mateja, męża Rudolfa Marek, jego rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa Mateja, Marek, Zgraja i Pecnik

Środa – 16 czerwca

6.45 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Kawka, za ++ Stanisława i Zofię Kapecki, Agnieszkę i Pawła Świerczyński oraz za ++ z tych pokrewieństw

7.15 Za + Joachima Bienia w miesiąc po śmierci

Czwartek – 17 czerwca; wsp. św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

6.45 Za ++ rodziców Jana, Joannę i Waleskę Stanusz, ++ dzieci, synowe, zięciów i wnuki oraz za ++ Józefę i Konstantynę Galus

Piątek – 18 czerwca

6.45 Za + Henryka Niedworok, jego rodziców Jana i Elżbietę, za ++ Alfreda i Gertrudę Maliciusz oraz  ich  rodziców  i  rodzeństwo

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Edwarda i Annę Prudło, brata Joachima, za ++ z rodzin Prudło, Rusin i Gabor oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Sobota – 19 czerwca

7.00 Za ++ Arnolda i Ericha Szefer, braci Henryka, Oswalda i Józefa, siostrę Martę, ich rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, za ++ Emanuela i Józefę Socha, córki Gertrudę i Teresę, synów Józefa i Alojza, synowe Matyldę i Margotę, za ++ z pokrewieństwa Szefer, Socha i Nowak oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + ojca Jerzego Figura, za ++ z rodzin Wycisło, Jochem, Figura i Warzecha oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Wycisło

Niedziela – 20 czerwca; XII Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ Georga i Marię Dembończyk, ich rodziców, pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia.  Za + Andrzeja Lesik w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + Antoniego Bąk w 3 rocznicę śmierci, jego rodziców Joannę i Jana oraz za ++ teściów Stanisławę  i  Manfreda  Gołąbek

15.00 Zalesie Śląskie. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki    (  I  )


  1. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Natalia Skrzydeł z Zalesia Śląskiego i Mateusz Popanda z Strzelec  Opolskich – zapowiedź  I
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  3. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 22, 24 i 26;   z Lichyni – ul. Wolności, nry  5, 6 i 7