Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 grudnia 2015 r.

Poniedziałek – 14 grudnia; wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Marię i Piotra Ciupka, ich rodziców i rodzeństwo, Urszulę Nowara, za wszystkich ++ z rodzin Ciupka, Tiszbierek i Proksza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 15 grudnia

16.30 Lichynia. Roraty. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Lisoń

18.00 Roraty. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Kroker

Środa – 16 grudnia

6.45 Za ++ rodziców Romana i Juliannę Jochem, ich syna Gintra, zięcia Gotharda, Nikodema i Łucję Jałowy, synów Otto i Wiktora, żonę Bertę, Józefa Misz, Rudolfa i Annę Kolek, za ++ z pokrewieństwa Jałowy, Jochem i Misz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Roraty. Za + ojca Romana Biskup, ++ rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana, Michała Matuszek oraz za wszystkich ++ z rodzin Biskup, Bomba i Wilkowski

Czwartek – 17 grudnia

17.00 Roraty. Za ++ rodziców Antoniego i Zuzannę Bugiel, dziadków z obu stron, Antoniego i Helenę Kandzior, siostrę Łucję oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bugiel, Knapik i Kandzior oraz za dusze opuszczone

Piątek – 18 grudnia

9.00 Przedświąteczne odwiedziny chorych

16.30 Lichynia. Roraty. Za + Gintra Grosz w 8 rocz. śmierci oraz za ++ z rodzin Grosz, Bargiel i Skóra

18.00 Roraty. Za + męża Krzysztofa Strzeleckiego, syna Krystiana oraz za ++ z rodzin Strzelecki, Vogel i Falkowski

Sobota – 19 grudnia

7.00 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców, rodzeństwo, teściów i szwagrów, za ++ z pokrewieństwa oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze opuszczone

8.00 Roraty. Za + Huberta Fogel w miesiąc po śmierci

10.00 Zalesie Śląskie. Przedświąteczne spotkanie Służby Liturgicznej Ołtarza całej naszej parafii – w sali konferencyjnej. Gorąco zapraszam!

Niedziela – 20 grudnia; IV Niedziela Adwentu

7.00 Za + mamę Annę Kaufman, jej ++ rodziców i rodzeństwo, teścia Jana Goldberg, Rafała i Adolfa Skrobek oraz za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za + męża Alfreda Winkler, rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa Winkler, Vogel, Goły i Uchwat

10.30 Za + Annę Pinkawa w 5 rocznicę śmierci, męża Pawła Pinkawa i jego rodziców, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek i ich dzieci, Adolfa i Andrzeja Grewe, Józefa Sówka oraz za ++ z rodzin Pinkawa, Pawliczek i Gospodarz

15.00 Lichynia. Nieszpory adwentowe


1. Zachęcam do udziału w Mszach św. roratnich dedykowanych Matce Bożej oraz do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia

2. W zakrystii można nabywać świece „Caritas” na stół wigilijny, opłatki świąteczne i zamawiać Msze św. na nowy rok; w przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na wywóz śmieci, wodę i opał

3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Zadbajmy o porządek na naszym parafialnym cmentarzu przed świętami; nie zapominajmy także o modlitwie w intencji zmarłych

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV- lecia, nry 66, 68 i ul. Św. Jadwigi 3; z Lichyni – ul. Wolności, nry 13, 18, 20 i 22