Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 listopada 2022 r.

Poniedziałek – 14 listopada; wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

6.45 Za + Ludwika Waloszek, córkę Reginę Friedek, za ++ rodziców Wiktorię i Augustyna Waloszek, Jadwigę i Jana Cedzich, syna Józefa, synową Anielę, Magdalenę i Wilibalda Tiszbierek, Konstantynę i Michała Czabańka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 pogrzeb śp. Henryka Imiela z ul. XV – lecia  (l. 79)

17.00 Lichynia. Za + Manfreda Dada w miesiąc po śmierci

Wtorek – 15 listopada

6.45 Za ++ rodziców Emilię i Leona Porada oraz za ++ z pokrewieństwa

17.00 Lichynia. Za + Stefanię Duda w miesiąc po śmierci

Środa – 16 listopada; święto rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu

6.45 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jana Pawła II, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Pociecha i Gajer oraz za ++ z rodzin Szopa, Pociecha i Gajer

Czwartek – 17 listopada; wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Hildegardę i Zygfryda Stibler, + Józefa Bodynek, ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda, ++ Józefa Kostoń, Marię i Germana Stibler oraz za wszystkich ++ z tych pokrewieństw  (Ch.)

Piątek – 18 listopada; wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz za ++ z pokrewieństwa Makosz i Bienia

18.30 Za ++ Elżbietę, Konstantego i Grzegorza Kandziora, Gertrudę i Konrada Bugiel, za wszystkich ++ z rodzin Kandziora, Musioł, Bugiel, Miozga, Nierychlo, Bezia, Jelito, Niewrzol i Brzózka, ks. Czesława Gaca, Stefanię Dziuba oraz za ++ z rodziny Nowak

Sobota – 19 listopada

7.00 Za + Gerharda Henkel, ++ z pokrewieństwa Henkel, Matauszek, Flajszer, Kalla, Strokosz, Daniel i Watzlawik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Za + męża i ojca Oswalda Szefer w 10 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Szefer i Rochnia

Niedziela – 20 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za + Alojzego Ciupka, rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Paulinę i Józefa Nowak, ich rodziców i rodzeństwa, Stefana Chowaniec, córkę Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

9.00 Lichynia. Za + męża i ojca Manfreda Dada, rodziców Helenę i Jana Swoboda, siostrę Gabrielę, teściów Jadwigę i Helmuta Dada oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin oraz za + Jana Tiszbierek, rodziców z obu stron, Jana Witek, Paulinę i Jadwigę Prusko, Józefinę i Paula Prusko, za poległych na wojnie z rodziny, za + Stefanię Dziuba i za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Gorące Bóg zapłać za wszelkie wyrazy życzliwości okazane z okazji moich urodzin
  2. Bóg zapłać również za ofiary składane dzisiaj na pomoc ubogim i Kościołowi w potrzebie
  3. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej
  4. W przyszłą niedzielę także, w kościele seminaryjnym w Opolu Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej; rozpoczęcie o godz. 13.00
  5. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie u pani kościelnej
  6. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i życzliwe zaangażowanie się
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. Kościuszki, nry 7, 9 i 11 ;   z Lichyni  – ul. Ogrodowa, nry 1a/1, 1a/2 i 2a