Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 maja 2018 r.

Poniedziałek – 14 maja; święto św. Macieja, apostoła

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za ++ Katarzynę i Józefa Tudyka, synów Józefa i Huberta, córkę Annę, jej męża Henryka, za + Jerzego Greif, dziadków z obu stron i za dusze      w czyśćcu cierpiące

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Henryka Wieczorek, jego rodziców Jana i Franciszkę, za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Marek, Wiktora Ciupka oraz za wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Ciupka, Marek, Szweda, Plachetka i Szczęsny

Wtorek – 15 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Pawła Szablicki oraz za ++ z  pokrewieństwa  Szablicki  i Nalepa

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża i ojca Zenona Skrzydeł, za ++ z rodzin Skrzydeł, Milczanowski, Korczyński i Pichur oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa – 16 maja; święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

6.45 Za + w Niemczech Horsta Langer

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + Adriana Izbicki, Erwina Wycisło oraz za ++ z  pokrewieństwa  Izbicki  i  Wycisło

Czwartek – 17 maja

17.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za + Alfonsa Termin, żony Annę i Weronikę, dwóch synów, synową, trzy córki, trzech zięciów, Antoniego i Katarzynę Chwałek oraz za wszystkich      ++  z rodzin Termin i Chwałek

Piątek – 18 maja

17.00 Lichynia. Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Makosz, brata Henryka, ojca Waltra Wolowski, brata Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa Makosz, Wolowski, Kołodziej i Zlotoś

18.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za + męża Jana Gołasz, rodziców i teściów, Bronisławę i Franciszka Muszyński, Andrzeja i Katarzynę Gołasz oraz za ++ z rodzin Gołasz, Muszyński i Wartuch

Sobota – 19 maja

7.00 Za + męża i ojca Karola Tiszbierek, jego ++ rodziców i rodzeństwo, + matkę Jadwigę Konieczko, zaginionego ojca Franciszka, bratową Irenę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Konieczko  i  Kubicki

8.00 Nabożeństwo majowe i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św. w wyborze drogi życiowej dla Anny Gruszka z okazji 18 – tych urodzin 

Zalesie Śląskie. Spotkania kandydatów do bierzmowania : o godz. 9.00 – klasa V podstawówki; o godz. 10.00 klasa VI i VII i o godz. 11.00 klasa II gimnazjum – w sali konferencyjnej. Obecność obowiązkowa!  

11.30 Pogrzeb śp. Joachima Paterok z ul. Leśnickiej  ( l. 45 )

Niedziela – 20 maja; uroczystość Zesłanie Ducha Świętego

7.00 Za ++ Marię i Alfonsa Tiszbierek, syna Krystiana, ich rodziców i rodzeństwo, ++ Franciszka i Joachima Kiehl, Zygfryda Podolski, za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Emilię Steinert w 1 rocznicę śmierci oraz za + jej męża Jana

10.30 Za + męża i ojca Wernera Pawliczek, rodziców Anielę i Pawła Wycisło, brata Erwina Wycisło, Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich dzieci, synową, zięciów i wnuków oraz za ++  z rodzin Pawliczek i Wycisło

15.00 Nabożeństwo majowe przy krzyżu pomiędzy Zalesiem Śląskim a Lichynią  ( prowadzą marianki  z Zalesia  )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane na remont katedry opolskiej
  2. W sobotę o godzinie 10.00 w kościele seminaryjnym w Opolu odbędą się święcenia prezbiteratu
  3. Również w sobotę na Górze św. Anny – pielgrzymka dzieła modlitwy w intencji kapłanów „ Oremus „
  4. W przyszła niedzielę kolekta przeznaczona będzie na wymianę podłóg Domu Katechetycznego
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Strzeleckiej, nry 2 i 3 oraz z ul. Nowej, nry 6 i 8;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  44, 46 i 48