Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 marca 2022 r.

Poniedziałek – 14 marca

6.45 Za + ks. Czesława Gaca oraz za ++ z rodzin Mróz i Korpal

17.00 Lichynia. Za + Jerzego Tudyka i jego matkę Karolinę – od kuzynki Anny z rodziną z Nowego Jorku

Wtorek – 15 marca

6.45 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Majnusz, Mariannę i Bolesława Wójcik, ich córkę Julię, zięcia Henryka, wnuka Mieczysława, synów Stanisława i Tadeusza, jego żonę Janinę, starzyków, dziadków, rodziców chrzestnych Marię i Alojzego, Helenę i Jana, za ++ z pokrewieństwa Wójcik, Majnusz, Gasz i Słaboń oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Ericha i Adelajdę Moszko, męża Joachima Kolonko oraz za ++ z rodzin Moszko i Kolonko

Środa – 16 marca

6.45 Za + męża i ojca Pawła Pilch w 10 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodzin Pilch, Hadrian  i  Wiatr

Czwartek – 17 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Genowefę i Gerarda Mróz, ++ dziadków z obu stron, chrzestnego Józefa oraz za ++ z rodzin Mróz, Ciupka, Kalisz, Prusko, Grabiński,  Mielimączka i Kiklaisz  ( Ch. )

Piątek – 18 marca  

9.30 Pogrzeb śp. Henryka Lesik z Lichyni  ( l. 67 )

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, Joachima i Edytę Gasz, ++ dziadków, za ++ z rodzin Gasz, Pyka, Szopa i Michalik oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

18.30 Za + wujka ks. Hermana Piechota w 16 rocznicę śmierci

Sobota – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + syna Jana Starkulla, za ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców i rodzeństwo, za + Joachima Guttmann, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Józefa i Hildegardę Starkulla, ich syna Andreasa oraz  za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkulla, Marek i Kwiotek

7.30 Za ++ księży diecezji opolskiej, szczególnie ks. Adama Polechońskiego, byłego proboszcza Brynicy

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wszystkich mężczyzn naszej parafii

Niedziela – 20 marca; III Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za ++ Rudolfa i Gerarda Kaszta, rodziców Kaszta i Skóra oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + ojca Eryka Wydra, rodziców Franciszka i Marię Komander, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ Jadwigę i Pawła Jochem, synów Maksymiliana, Gerarda i Teodora, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, szwagra Antoniego Klabisz, Anielę Grabowską, Renatę i Engelharda Koziołek       oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne  ( II )


  1. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj do puszek na dzieło misyjne „Ad Gentes”; dziękuję także za udział  w  spotkaniach  synodalnych
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pokutnych Drogi krzyżowej i Gorzkich żali oraz do składania zalecek za zmarłych
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Krzysztof Gołąbek z Zalesia Śląskiego i Agata Warzybok z Grabiny  –  zapowiedź  II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z Popic, nry 29, 30 i 31;  z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 16, 18 i 22