Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 października 2013 r.

Poniedziałek – 14 października

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za + Mariana Mieszczyńskiego w 1 rocznicę śmierci, za + jego żonę     Marię i syna Marcina

18.30 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Kroker, Marię i Józefa Cedzich, dziadków z obu stron, siostrę zakonną Elife, Jana Daniel, Genowefę i Gerarda Mróz, Ernesta Panek, Teresę i Franciszka Majnusz, Marię Kalisz, za ++  z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich i Mróz oraz za dusze  w czyśćcu cierpiące

Wtorek – 15 października; wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,   z prośbą  o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Paczuła oraz za + ojca Jana, brata Jerzego  i rodziców Jaskóła

18.30 Różaniec i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem   za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Hildegardy z okazji 70 – tej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

Środa – 16 października; uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

6.45 Za + syna Joachima Imiela, Zofię i Sebastiana Marek, za + syna, córki i zięciów, Elżbietę i Gerharda Imiela, ++ dzieci, zięcia, dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin Marek, Nowak, Imiela  i  Pinkawa  oraz za dusze opuszczone

17.00 Różaniec i Msza św. Za + męża Jana, syna Waldemara Gazda, za ++ z rodzin Gazda i Szwancarz  oraz za ++ Marię i Mariana Mieszczyński

Czwartek – 17 października; wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

17.00 Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Majnusz, ich rodziców i rodzeństwo, syna Antoniego, synową Marię, trzech zięciów, ++ Józefa i Annę Golly, ich rodziców i rodzeństwo, czterech synów, córkę i zięcia, Bertę Paździor, Zofię Majnusz, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Golly i Jalowy oraz za dusze w czyśćcu cierp.

Piątek – 18 października; wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

17.00 Lichynia. Różaniec i Msza św. Za ++ rodziców Pawła i Marię Nalepa, Pawła i Jadwigę Szablicki  oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron

18.30 Różaniec i Msza św. Za + Georga Falkowskiego w 1 rocznicę śmierci

Sobota – 19 października; święto św. Łukasza Ewangelisty

7.00 Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie     w intencji Sebastiana z okazji 18 – tej rocznicy urodzin

8.00 Różaniec i Msza św. Za + męża i ojca Bernarda Matuszek w 3 rocznicę śmierci, jego ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, teściów oraz za ++ z pokrewieństwa Matuszek i Komander

11.00 Lichynia. Ślub konkordatowy Anny Latka i Krzysztofa Jorgel

Niedziela – 20 października; XXIX Niedziela Zwykła

7.00 Za + Annę Klemczak w 9 rocznicę śmierci

9.00 Lichynia. Za + Zygmunta Baran w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za zaginionego Jana Harońska, żonę Albinę, syna Jana, Bertę Paździor, Jana Hyla, żonę Marię,   ich dzieci Waltra i Gertrudę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Lichynia. Różaniec święty


1. Gorące Bóg zapłać za dary na rzecz Seminarium Duchownego, Domu Księży Emerytów i sióstr zakonnych  z Góry św. Anny, za ofiary złożone na rzecz mieszkańców Syrii ( 631, 40 zł. ), ofiary z racji dzisiejszego         Dnia Papieskiego dla uczących  się dzieci i młodzieży z rodzin w potrzebie oraz za pomoc w plantowaniu ziemi

2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii ( … )

3. Ks. biskup Andrzej Czaja wraz z ks. abpem Alfonsem Nossolem zaprasza w dniu 19 października ( tj. sobota)   na obchody 30 – lecia istnienia Domu Księży Emerytów, szczególnie diecezjan, którzy brali udział w budowie,     a pochodzą również z naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 14.30 w katedrze opolskiej

4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i otoczenia na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny  – z ul. Dworcowej, nry 1, 3 i 5;    z Lichyni – ul. Ogrodowa, nry 1, 2 i 4

* Gorące Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowych. Szczególnie o. Ambrożemu z Góry św. Anny za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie budującego słowa Bożego, księżom dekanatu i z poza dekanatu za przybycie, służbie liturgicznej, mariankom, pocztom sztandarowym, parafianom, którzy przygotowali kościół i plac kościelny, parkingi, orkiestrze, organiście, panom niosącym baldachim, paniom, które przygotowały przyjęcie na plebanii, wszystkim dziękuję – za obecność,  modlitwę i życzę miłego świętowania ( … )