Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 września 2015 r.

Poniedziałek – 14 września; święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.45 Za + męża Oswalda Szefer, jego ++ rodziców Maksymiliana i Marię Szefer, ++ synów Ericha i Henryka, córkę Martę, za ++ teściów Alojzego i Wiktorię Rochnia, córkę Różę i jej męża Franciszka, ++ rodzeństwo z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Rochnia, Szopa i Wilkowski oraz za dusze w cz. cierp.

Wtorek – 15 września; wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

6.45 Za ++ Joannę i Józefa Majnusz, Gertrudę i Franciszka Tiszbierek, Ingę i Józefa Tiszbierek, dziadków z czterech stron i pradziadków, za + Józefę Cedzich, siostrę zakonną Hildeburgę, za ++ Marię i Józefa Jureczko, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 85 – tej rocznicy urodzin

Środa – 16 września; wsp. świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

6.45 Za + Jana Wiatr w 1 rocznicę śmierci i za + żonę Krystynę

Czwartek – 17 września

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Klarę i Jana Kucharczyk, syna Reinholda, rodziców z obu stron, rodzeństwo, za + Franciszka Langer, syna Joachima, rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kucharczyk, Kołodziej i Langer ( Ch. )

Piątek – 18 września; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Renatę i Bernarda Rochnia oraz za ++ z pokrewień.

18.30 Za + Emanuela Madaler, jego ++ rodziców i rodzeństwo, teściów i szwagrów oraz za ++ z rodzin Madaler, Majnusz, Jałowy i Blaut

Sobota – 19 września

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Hildegardę i Alfreda Gaczyński, Jadwigę i Johana Muskała oraz za ++ z pokrewieństwa Kaleta, Starkula i Marek

11.00 Zalesie Śląskie. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Amalii i Huberta Jałowy z okazji 50 – tej rocznicy ślubu

Niedziela – 20 września; XXV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, zięcia Norberta, jego rodziców Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Zofię i Rajmunda Wilkowski, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Anny z okazji 70 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + męża i ojca Teodora Prusko, jego rodziców, teściów, syna Bernarda, zięcia Gerarda, szwagra Ernesta, wnuka Adama oraz za ++ z pokrewieństwa Prusko i Cedzich

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory ( II )


1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu

2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców

3. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii ( … )

4. Na Górze św. Anny – o godz. 11.00 – dożynki diecezjalne

5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. XV – lecia, nry 21, 23 i 25; z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok b, m. 1, 2 i 3