Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 20 września 2020 r.

Poniedziałek – 14 września; święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.45 Za ++ Klarę i Jana Kucharczyk, syna Reinholda, rodziców i rodzeństwo, za + Franciszka Langer, rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich ++  z rodzin Kucharczyk, Kołodziej i Langer

17.00 Lichynia. Za + Andrzeja Lesik  ( od rodziny Polak z Wadowic )

Wtorek – 15 września; wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Majnusz, Franciszka i Gertrudę Tiszbierek, Józefa i Ingę Tiszbierek, Józefę Cedzich, za ++ z pokrewieństwa Majnusz, Gasz, Cedzich i Tiszbierek oraz za ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Jadwigę i Andrzeja Krupa, Marię i Franciszka Fleischer oraz za ++ z  rodzin  Fleischer,  Krupa,  Filusz  i  Rudner

Środa – 16 września; wsp. świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

6.45 Za + Pawła Hadrian w 20 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Hadrian, Pilch i Wiatr

Czwartek – 17 września

17.00 Msza św. szkolna. Za + Ericha Jochem, syna Norberta, Konstantego i Marię Jochem, córkę Różę, syna Gerarda, Erwina Wycisło, Adriana Izbicki, Karola i Franciszkę Imiela, ich córki, synów, synowe i zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa Jochem, Kunzy, Imiela i Świerczek   ( Dz. )

18.30 Zdzieszowice. Uroczystość bierzmowania – w parafii św. Antoniego  ( 18 kandydatów – 2 roczniki )

Piątek – 18 września; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Adelajdę i Adolfa Wilkens, Hildegardę i Maksymiliana Paczulla oraz za ++ z pokrewieństwa Paczuła i Wilkens

18.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Najświętszej  w  rodzinie  Matuszek

Sobota – 19 września

7.00 Za + Gerharda Henkel, jego rodziców i siostrę, Józefa Matauszek, syna Krzysztofa, Marcelego,   Julię i Albertynę Flajszer, ich córki, synów, zięcia i synową, wnuków Jana i Ryszarda, Konrada Kalla   oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Jadwigi z okazji 80 – tych urodzin

Niedziela – 20 września; XXV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kaleta, Adelajdę i Stefana Marek, ich rodziców i rodzeństwo, braci Józefa i Huberta, szwagra Joachima Guttman, Hildegardę i Alfreda Gaczyński oraz za wszystkich ++ z rodzin Starkula, Kaleta, Kwiotek i Marek

9.00 Lichynia. Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji Elżbiety z okazji 90 – tych urodzin  oraz o szczęśliwą wieczność dla męża Alfreda

10.30 Za + syna Dawida Cedzich w 13 rocznicę śmierci, rodziców Lidię i Herberta oraz za ++ z rodzin Cedzich i Klose

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. W imieniu sióstr zakonnych i ich podopiecznych składam gorące podziękowania za złożone dary i ofiary dożynkowe; także za ofiary składane dzisiaj na Wydział Teologiczny w Opolu
  2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  4. Na Górze św. Anny – za tydzień – dożynki diecezjalne
  5. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Michał Wypich z Lichyni i Sandra Przewoźnik z Przewozu  –  zapowiedź  II
  6. W zakrystii są do nabycia piękne kalendarze na nowy rok : rolnicze, dożynkowe, misyjne i diecezjalne
  7. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Leśnickiej, nry 18, 20 i 22;      z Lichyni – ul. Ogrodowa, blok D, m.2, 3 i 4