Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 kwietnia 2019 r.

Wielki Poniedziałek – 15 kwietnia

6.45 Za + ojca Pawła Smiatek w 11 rocznicę śmierci   ( ojca  ks. proboszcza )

7.15 Za + żonę Janinę Makosz, Helenę i Franciszka Makosz, Wandę i Ernesta Bick, ich syna Józefa oraz  za  wszystkich  ++  z  tych pokrewieństw

Wielki Wtorek – 16 kwietnia

6.45 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Bugiel, braci Józefa i Jana, bratową Monikę, siostrę zakonną Elifę, za  ++  rodziców  Pawła  i  Anielę  Wycisło,  brata  Erwina  i  szwagra  Wernera

17.00 Lichynia. Za + męża Jerzego Tiszbierek, rodziców  z obu stron, brata, szwagra oraz za ++ z rodzin Tiszbierek,  Paterok  i  Kurzela

Wielka Środa – 17 kwietnia

6.45 Za + Marcina Fedyczkowskiego w 2 rocznicę śmierci

7.15 Za + Barbarę Biskup, rodziców Elżbietę i Władysława Wilkowski, brata Jana Wilkowski – od Zofii Jaskółka i syna Krzysztofa

17.00 Zalesie Śląskie. Okazja do świątecznej spowiedzi

Wielki Czwartek – 18 kwietnia

9.30 Katedra Opolska. Msza św. krzyżma   ( poświęcenie olejów liturgicznych )

17.00 Lichynia. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich

19.00 Zalesie Śląskie. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Za żyjących i zmarłych kapłanów. Adoracja Przenajświętszego  Sakramentu  –  do  godz.  21.00

Wielki Piątek – 19 kwietnia

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

15.00 Zalesie Śląskie. Droga krzyżowa

13.00 – 17.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

17.00 Lichynia. Liturgia Męki Pańskiej.  Adoracja Przenajświętszego Sakramentu  –  do godz. 20.00

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu –   do godz. 21.00

Wielka Sobota – 20 kwietnia

9.00 – 15.00 Zalesie Śląskie. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

10.00 – 14.00 Lichynia. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

14.00 Lichynia. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

15.00 Zalesie Śląskie. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

17.00 Lichynia. Liturgia Wigilii Paschalnej. Za + męża i ojca Maksa Czakai, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ Stefanię i Pawła Wyschka oraz za ++ z pokrewieństwa Paterok, Czakai, Linek, Kowolik i Wyschka ( przynosimy świece )

19.00 Zalesie Śląskie. Liturgia Wigilii Paschalnej.  Za + ojca Jana Daniel w 18 rocznicę śmierci, jego żonę Marię Daniel., Augustynę i Józefa Płuciennik, Mariannę i Jorga Morawietz oraz za ++ z pokrewieństwa Kroker, Daniel, Cedzich, Flajszer, Płuciennik i Mróz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  ( przynosimy świece )

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia

6.30 Zalesie Śląskie. Procesja rezurekcyjna i Msza św. Za żyjących i zmarłych parafian

8.30 Lichynia. Procesja rezurekcyjna i Msza św. Za żyjących i zmarłych parafian

10.30 Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo Matki Najświętszej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Patrycji i Tomasza z okazji 1 – wszej rocznicy ślubu oraz  za  żyjących  i  zmarłych  z  rodzin  Wallus  i  Mróz

14.00 Lichynia.  Nieszpory świąteczne          

15.00 Zalesie Śląskie.  Nieszpory świąteczne   ( I )


  1. Bóg zapłać za aktywny i pobożny udział w rekolekcjach; także za złożone ofiary na potrzeby zgromadzenia ojców misjonarzy; również dziękuję za ofiary zaleckowe i na kwiaty do Bożego Grobu
  2. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Ofiary z adoracji Przenajświętszego Sakramentu przeznaczone są na utrzymanie  kościołów w Ziemi Świętej
  3. Przeżyjmy czas Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych w głębokiej wierze, radości i wdzięczności, zachowując piękne i ważne dla nas chrześcijańskie obyczaje ( porządek służby liturgicznej )
  4. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Martina Tiszbierek z Zalesia Śląskiego i Sebastian Majnusz z Jemielnicy – zapowiedź III oraz Marek Giersch z Zalesia Śl. i Weronika Grabiec z Olszowej ­- zapowiedź II
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy przygotowanie kościoła, otoczenia i parkingów do świąt – rodziny : z ul. XV – lecia, nry 52, 54, 58 , 60 i 62 ; z Lichyni – ul. Wolności, nry 4, 5, 6 i 8