Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 listopada 2021 r.

Poniedziałek – 15 listopada

6.45 Za ++ z rodzin Maciaszczyk i Placek

Wtorek – 16 listopada; święto rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu

6.45 Za + Bernarda Matuszek, jego ojca Pawła, szwagrów Jana i Andrzeja, za ++ rodziców Karola i Elżbietę Komander, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ z pokrewieństwa Komander, Matuszek, Gamon i Mynarek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Annę i Tomasza Makosz, siostrę Annę, brata Józefa i Piotra Makosz

Środa – 17 listopada; wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

6.45 Za ++ Magdalenę i Zdzisława Kondracki, Józefa Szołtysek, Krystynę i Waltra Dreja, Irenę i Józefa Walczyk, Marię i Hermana Knop, córkę Klarę, zięciów Stefana, Franciszka i Jerzego oraz za ++ z rodzin Knop, Keiser i Weszka

7.15 Za ++ księży : ks. profesora Helmuta Sobeczko, ks. oficjała Piotra Kołoczek i ks. proboszcza Huberta Czernia w Kluczborku

Czwartek – 18 listopada; wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

17.00 Msza św. szkolna. Za + Tadeusza Kos, rodziców, siostrę Zofię, brata Jana, teściów oraz za ++ Barbarę i Różę Biskup   ( Dz. )

Piątek – 19 listopada

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ Cecylię i Henryka Bienia oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Bienia i Makosz

18.30 Za ++ Elżbietę i Konstantego Kandziora, Konrada i Gertrudę Bugiel, ich rodziców i rodzeństwo, wnuka Grzegorza, za ++ z rodzin Kandziora, Bugiel, Miozga, Musioł, Nierychlo, Jelito i Bezia, za ++ z rodziny Nowak, ks. Czesława Gaca i za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 20 listopada; wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

7.00 Za + Gerharda Henkel, ++ z pokrewieństwa Henkel, Matauszek, Flajszer, Kalla, Srokosz, Daniel i Waclawik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

10.00 Pochówek śp. Wilhelma Gasz z Lichyni  ( l. 62)

11.30 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Marii z okazji 90 – tej rocznicy urodzin

15.30 W intencji Krzysztofa Golly z okazji 30 – tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże

Niedziela – 21 listopada; uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Ledwig, ich synów Pawła i Józefa, wnuka Waltra Gajowieckiego i za ++ z pokrewieństwa

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Adelajdę i Stefana Marek, braci Huberta i Józefa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

10.30 Do Boskiej Opatrzności, MBNP i Ducha Świętego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Kroker        

15.00 Lichynia. Nieszpory niedzielne


  1. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie wyrazy życzliwości okazane z okazji moich urodzin
  2. Dziękuję za odpowiedzialny udział w wyborach I etapu – do Rady Parafialnej
  3. Bóg zapłać także za ofiary złożone do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie
  4. W czwartek w Zalesiu Śląskim, w Lichyni w piątek – po Mszach św. szkolnych – odbędzie się podsumowanie uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych; dzieci i młodzież przynoszą ze sobą obrazki i karty kandydata do kontroli i konkursu
  5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  6. W przyszłą niedzielę również – doroczny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Opolu przy ul. Drzymały 1a; rozpoczęcie godz.. 10.30
  7. Są jeszcze wolne intencje mszalne na nowy rok – zachęcam do dalszego zamawiania w zakrystii lub telefonicznie
  8. W przedsionku znajdują się opieczętowane koperty na ofiary na opał, wodę na cmentarzu i wywóz śmieci z cmentarza; proszę o zrozumienie i zaangażowanie się
  9. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Karolina Tkaczyk z Popic i Oliwer Lisoń z Przechodu – zapowiedź  II
  10. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z ul. Strzeleckiej,  blok  B, m. 11 i 12 oraz blok C, m. 2 i 4 ;    z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry 13a, 19 i 21