Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 lutego 2016 r.

Poniedziałek – 15 lutego

6.45 Za ++ Józefa i Annę Paterok, Teresę i Pawła Paterok, Mateusza i Elżbietę Sosnowski, dwie córki, trzech synów, zięciów Gintra i Stefana oraz za ++ z tych pokrewieństw

Wtorek – 16 lutego

6.45 Za ++ Lucjana Madaler i Jana Błoniarz oraz za ++ z pokrew. Madaler, Błoniarz, Greif i Bubała

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodziny Tudyka

Środa – 17 lutego

6.45 Za ++ Franciszka i Helenę Makosz, Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa, za ++ z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 18 lutego

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Nicol z okazji 18 – tych urodzin ( Ch. )

Piątek – 19 lutego

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. szkolna. Za ++ rodziców ojca Zygfryda Zeizig w 1 rocznicę śmierci, matkę Monikę Zeizig oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa

18.30 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Nowak, Józefa i Jadwigę Marek, ich rodziców i rodzeństwo, Stanisławę Nowak, Wilhelminę Paterok, Henryka Wieczorek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Marek, Szpila i Paterok

Sobota – 20 lutego

7.00 Za + Konrada Majnusz, ++ Katarzynę i Romana Jałowy, ich rodziców i rodzeństwo, za + Bernarda Waloszczyk i za ++ z pokrewieństwa

Zalesie Śląskie. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania : o 9.00 – klasa I gimnazjum; o 10.00 – II klasa gimnazjum i o 11.00 – III klasa gimnazjum – w małej salce. Obecność obowiązkowa!

Niedziela – 21 lutego; II Niedziela Wielkiego Postu

7.00 Za + Jana Strokosz, jego dziadków Marię i Józefa, ich synów Karola i Józefa, Julię, Albertynę i Marcelego Fleischer, córkę Łucję, synów Franciszka i Stefana, trzech zięciów, Józefa Langer, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za ++ rodziców Otylię i Leona Makosz, Adolfa i Karolinę Wydra, siostrę Jadwigę oraz za ++ z rodzin Wydra, Makosz i Sitko

10.30 Za + Franciszka Smarzoch w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z pokrewieństwa Smarzoch i Smykała

15.00 Lichynia. Gorzkie żale i kazanie pasyjne


  1. Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )

  2. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „ Ad Gentes”

  3. Sakramentalny zawiązek małżeński pragną zawrzeć Ewelina Wilkowska z Zalesia Śląskiego i Aleksander Czerniak z Jaryszowa. Zapowiedź I

  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Kościuszki, nry 3, 7 i 9; z Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry 36, 38 i 40