Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 marca 2021 r.

Poniedziałek – 15 marca

6.45 Za + Piotra Jungnitsch, jego rodziców oraz za ++ z rodziny Kolloch

17.00 Lichynia. Za + Elżbietę Biela w miesiąc po śmierci

Wtorek – 16 marca

6.45 Za ++ rodziców Marię i Teodora Pawliczek, synów Gerarda, Wilhelma i Alfreda, synowe Marię i Różę, Martę i Konrada Walden, synów Maksymiliana, Franciszka, Ryszarda i Konrada, synową Hildegardę, za ++  z pokrewieństwa Pawliczek, Waldem, Vogel i Klama oraz za dusze czyśćcu cierpiące

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Ericha i Adelajdę Moszko, męża Joachima Kolonko oraz za ++ z rodzin Moszko i Kolonko

Środa – 17 marca

6.45 Za ++ Józefa i Joannę Kołodziej, dwóch synów Józefa i Franciszka, córkę Annę, męża Alberta, rodziców i rodzeństwo, za ++ Jana i Marię Bochynek, rodziców i rodzeństwo oraz za wszystkich      ++ z pokrewieństwa Kołodzej, Cedzich i Bochynek

Czwartek – 18 marca

17.00 Droga krzyżowa i Msza św. Za + wujka ks. Hermana Piechota w 15 rocznicę śmierci   ( Dz. )

Piątek – 19 marca; uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

6.45 Za + Feliksa Strużyna, + Ryszarda Moszek, rodziców i brata, za ++ Józefa i Hildegardę Starkula, ich rodziców i rodzeństwo, za żyjących i ++ z rodzin Strużyna, Hajko, Moszek i Mańka

17.00 Lichynia. Droga krzyżowa i Msza św. Do Boskiej Opatrzności przez pośrednictwo św. Józefa,  o  błogosławieństwo  Boże  i  zdrowie  dla  wszystkich  mężczyzn  naszej  parafii

Sobota – 20 marca

7.00 Za + Józefa Sówka, jego rodziców Walerię i Marcina, rodziców Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, ich ++ dzieci, wnuków Andrzeja i Helmuta, zięciów oraz za ++ z rodzin Sówka, Pawliczek i Kaleta

Zalesie Śląskie. O godz. 9.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi; o godz. 10.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania klasy VIII – w małej salce – odwołane!

Niedziela – 21 marca; V Niedziela Wielkiego Postu; rozpoczęcie rekolekcji świętych

7.00 Za + syna Waldemara Gazda, męża Jana, ojca Józefa Szwancarz, za ++ Marię, Mariana i Marcina Mieszczyńskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + ojca Eryka Wydra, rodziców Marię i Franciszka Komander, za ++ z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za + Jadwigę Jochem, męża Pawła, dwóch synów Maksymiliana i Gerarda, rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, szwagra Antoniego Klabisz, Anielę Grabowską, Renatę i Engelharda Koziołek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa

15.00 Zalesie Śląskie. Gorzkie żale i kazanie pasyjne   ( II )


  1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu – zwana Laetare – zwiastuje połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy; zachęcam do dalszego udziału w Mszach św. i nabożeństwach pokutnych oraz składania zalecek za  naszych  zmarłych
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 
  3. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne; już dzisiaj zapraszam do udziału
  4. W ubiegły poniedziałek został opróżniony kontener PCK na ubrania; znajduje się za kościołem, na parkingu; można znowu składać nową czy starszą ale użytkową odzież na cele potrzebujących
  5. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny –  z  ul. Św. Jadwigi nr 34 oraz z ul. Kościuszki, nry 1 i 3;     z Lichyni  –  ul. Ogrodowa, nry 4, 5 i 7