Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 sierpnia 2022 r.

Poniedziałek – 15 sierpnia; uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + Alojzego Ciupka, rodziców Teodora i Teresę, trzech braci, Genowefę i Gerarda Mróz, Paulinę i Józefa Nowak, córkę Marię, brata Jana, Agnieszkę Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, Stefana Chowaniec, córkę   Sylwię, Marię Lucyga, Małgorzatę Glombik, za wszystkich ++ z pokrewieństwa Nowak, Ciupka, Duda i Mróz oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne

9.00 Lichynia. Za + męża Jerzego, jego rodziców Karola i Helenę Kroker, Jana, Zofię, Józefa i Stanisławę Sidor, Marię i Henryka Sieradzki, + siostrę Karolinę, siostrzeńca Jerzego Tudyka, Wilhelma Malik, Marię Opaloną, za ++ z rodzin Kroker, Sidor i Gołąbek oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

10.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Paula Vogel, ich synów Rudolfa i Georga oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Vogel i Strzelecki

Wtorek – 16 sierpnia

7.00 Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rocznych dzieci Amandy i Amelii Waletzko oraz ich rodziców, siostry, chrzestnych i dziadków

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Oskara i Łucję Gasz, Elżbietę i Jerzego Szopa, Joachima i Edytę Gasz, za ++ dziadków, za ++ z rodzin Gasz, Pyka, Szopa i Michalik oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

Środa – 17 sierpnia; uroczystość św. Jacka, prezbitera, patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za ++ Jerzego i Marię Golly, Franciszka i Albinę Golly, Józefa i Marię Wilkowski, wujka Wiktora, ++ braci   i siostry z obu stron, ojca Jana Strzelczyk, dziadków Walentego i Rozalię Liszka, Andreasa, Alfreda i Elisabeth Kremser, Angelę i Bruno Alt, Marię Makosz, Bertę i Wiktora Kaczmarczyk, Barbarę Biskup, za ++ z rodzin Golly, Strzelczyk, Liszka, Ryś, Wilkowski, Ziaja, Slupik, Mainusch i Patetok oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 18 sierpnia

7.00 Za ++ Hiltrudę, Wernera i Richarda Moszko oraz za ++ z rodzin Moszko i Kiołtyka

Piątek – 19 sierpnia

7.00 Za + córkę Karinę Ciupka w 19 rocznicę śmierci, rodziców Teodora i Łucję Ciupka, ciotkę Martę, Józefa i Anielę Cedzich oraz za wszystkich ++ z rodzin Ciupka i Cedzich

10.30 Pogrzeb śp. Gerarda Strużyna z ul. Kościuszki  ( l. 59)

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  Boże i zdrowie w rodzinie Nowak oraz za ++ z rodzin Duda i Nowak

Sobota – 20 sierpnia;  wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinach Marek i Kruczek oraz o dar życia wiecznego dla ++ dziadków

7.30 Za + Pawła Pinkawa, jego żonę Annę, ++ dziadków Andrzeja i Franciszkę Pawliczek, Brunona i Łucję Pinkawa oraz za ++ z rodzin Pinkawa i Pawliczek

16.00 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Janusza Wolany z okazji 40 – tej rocznicy urodzin

Niedziela – 21 sierpnia; XXI Niedziela Zwykła

7.00 Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Michała z okazji urodzin

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Józefa w intencji Patrycji i Michała oraz za ++ z rodzin Grylowski, Gorgosz, Hadasik i Miczka

10.30 Za + Kornelię Paterok, jej rodziców i rodzeństwo, za ++ Teresę, Pawła i Joachima Patrok, Anielę Grabowski oraz za ++ z pokrewieństwa Cedzich i Paterok


  1. Od jutra do soboty odbędzie się 46 Piesza Pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę pod hasłem: „Jubileuszową wdzięczność i ufność niesiemy do Matki”. Obecne wytyczne sanitarne umożliwiają pielgrzymowanie  w  tradycyjnej  formie
  2. Jutro uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; po Mszach św. błogosławieństwo i poświęcenie ziół i kwiatów; to także 16 rocznica mojej kapłańskiej posługi w tutejszej parafii; kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  3. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z  ul. XV – lecia, nry 18, 20 i 24;    z  Lichyni – ul. Daszyńskiego, nry  60, 64 i 66