Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 15 – 21 września 2014 r.

Poniedziałek – 15 września; wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

6.45 Za ++ Jana i Klarę Kucharczyk, syna Reinholda, rodziców z obu stron, za + Franciszka Langer, syna Joachima, rodziców i rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa Kucharczyk, Langer i Kołodziej

11.00 Lichynia. Ślub konkordatowy Marii Kozioł i Michała Mania

Wtorek – 16 września; wsp. świętych męczenników Korneliusz, papieża i Cyryla, biskupa

6.45 Za + Paulinę Smykała

17.00 Lichynia. Za ++ rodziców Otylię i Leona Makosz, Adolfa i Karolinę Wydra, siostrę Jadwigę  oraz za ++ z rodzin Makosz, Wydra i Sitko

Środa – 17 września

6.45 Za żyjących i zmarłych ofiarodawców i dobrodziejów naszej parafii

Czwartek – 18 września; święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Jana i Marię Tiszbierek, córkę Hildegardę, Józefa Piechota, Jana i Anielę Jalowy, Jerzego Hanke, za ++ z pokrewieństwa Tiszbierek, Pohl, Ciupka, Jalowy i Piechota,  za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące ( Dz. )

Piątek – 19 września

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna.Za ++ Marię i Emila Barcz oraz za ++  z rodzin Drońka i Ogaza

18.30 Za ++ Helenę i Franciszka Makosz, Ernesta i Wandę Bick, syna Józefa, za ++  z pokrewieństwa Makosz, Bick i Rudzki oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 20 września; wsp. świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

7.00 Za ++ dziadków Jana i Albinę Harońska, ich syna Jana, Emilię i Gerarda Zwiór, Herberta i Marię Maliciusz, ich dwóch synów oraz za + Bertę Paździor

7.30 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą  i zdrowie w intencji rodziny Matuszek

Niedziela – 21 września; XXV Niedziela Zwykła

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Zofię i Rajmunda Wilkowski, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji Małgorzaty z okazji 60 – tej rocznicy urodzin

10.30 Za + Franciszka Smarzoch, jego rodziców Jana i Augustynę, za ++ Jana i Marię Smykała, ich córkę Annę, Jacka Wilkowskiego, Barbarę Lukaszek, za ++ z rodzin Smykała, Przybyła i Smarzoch oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 Lichynia. Nieszpory


  1.  Gorące Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii ( … )
  2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców
  3. W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościołów i jałmużna postna z całego roku; zaś przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu
  4. W niedzielę na Górze św. Anny dożynki diecezjalne; Msza św. o godz. 11.00
  5. W zakrystii można jeszcze nabyć Kalendarz Rolniczy na nowy rok – w cenie 24 zł.
  6. Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej, naszej głównej patronki, odbędzie się 19 października; suma odpustowa o godz. 11.00
  7. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Dawid Michalik z Lichyni i Regina Zygmund z Urbanowic – zapowiedź III oraz Rafał Grzęda z Zalesia Śl. i Anna Dyla z Raszowej – zapowiedź I
  8. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to  rodziny –  z ul. Strzeleckiej, blok C, m. 4, 5 i 6;   z Lichyni – ul. Wolności, nry 5, 6 i 8