Aktualności

Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. Jan Vianney

Ogłoszenia duszpasterskie 16 – 22 kwietnia 2018 r.

Poniedziałek – 16 kwietnia

6.45 Za + Jana Jałowy, żonę Anielę, syna Anzelma, ciotkę Gertrudę, za + ks. Romana oraz za ++ z rodzin Jałowy i Grochla

17.00 Lichynia. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie w intencji rodziny Cedzich oraz za ++ rodziców Cedzich i Jońca

Wtorek – 17 kwietnia

6.45 Do Boskiej opatrzności przez wstawiennictwo MBNP,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie Niesłony

17.00 Lichynia. Za ++ Gertrudę, Konrada, Marię i Pawła Bugiel, Katarzynę i Stefana Miozga, Jana Bugiel, Grzegorza Kandziora, Annę Stolorz i za ++  z pokrewieństwa

Środa – 18 kwietnia

6.45 Za + Pawła Majnusz, jego rodziców Jana i Jadwigę, brata Antoniego i jego żonę, Annę i Józefa Golly, ich synów, córki, wnuczkę i zięcia, za ++ z rodzin Majnusz, Golly i Jalowy, za ++ Bertę Paździor    i Zofię Majnusz oraz  za dusze w czyśćcu cierpiące

7.15 Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jana Młynarczyka z okazji 80 – tych urodzin

Czwartek – 19 kwietnia

6.45 Za + Teresę Gazda w miesiąc po śmierci

17.00 Msza św. szkolna. Za ++ Elżbietę i Ryszarda Bodynek, ich rodziców i rodzeństwo, za + Herberta Lukosz, jego rodziców, za ++ Joachima Szala, Konrada Szulke i Barbarę Cedzich oraz za ++  z pokrewieństwa Nowak, Bodynek i Lukosz    ( Dz. )

Piątek – 20 kwietnia

17.00 Lichynia. Msza św. szkolna. Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Lesik, brata Jerzego, rodziców Zofię i Franciszka Matuszek, za ++ dziadków z obu stron i za ++  z pokrewieństwa

18.30 Za + Janinę Makosz, jej rodziców Ernesta i Wandę Bick, ich syna Józefa, Helenę i Franciszka Makosz, Konstantynę i Ferdynanda Rudzki oraz za wszystkich ++  z pokrew.  Makosz, Bick i Rudzki

Sobota – 21 kwietnia

7.00 Za + Marcina Fedyczkowskiego w 1 rocznicę śmierci

9.00 Zalesie Śląskie. Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi – w małej salce

11.00 Zdzieszowice. Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii pw. św. Antoniego  (…)

12.00 Ślub konkordatowy Patrycji Mróz i Tomasza Wallus

Niedziela – 22 kwietnia; IV Niedziela Wielkanocna

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Mróz, Józefa, Marię i Martę Leszczyna, ich trzy córki, trzech zięciów, synów Franciszka i Ryszarda, zięcia Norberta, jego rodziców, Gertrudę, Marię i Stanisława Jochem, Gretę i Rajmunda Burcek, Anemarie Majer, jej syna Zygfryda, za ++ z pokrewieństwa Leszczyna, Mróz, Majnusz i Kołodziej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00 Lichynia. Za + Maksa Czakai, rodziców i rodzeństwo z obu stron, za ++ z rodzin Linek, Czakai i Wyschka oraz za + siostrę Jadwigę Bojda w 1 rocznicę śmierci

10.30 Za + syna Dawida Cedzich, rodziców Lidię i Herberta oraz za ++ z rodzin Cedzich i Klose

15.00 Zalesie Śląskie. Nieszpory niedzielne   ( I )


  1. Dzisiaj rozpoczyna się 10 Tydzień Biblijny. Zachęcam do czytania Pisma świętego
  2. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na wymianę podłóg w Domu Katechetycznym ( … )
  3. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć : Adrian Piechota z Zalesia Śląskiego i Aurelia Mazer z Poznowic – zapowiedź III; Marion Matonia z Zalesia Śląskiego i Artur Ploch z Dolnej – zapowiedź III; Sabina Giersch z Zalesia Śląskiego i Adam Kroczek z Wielowsi – zapowiedź II; Ewa Makosz z Lichyni i Artur Felix  z  Księżego Lasu – zapowiedź I
  4. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W nowym tygodniu prosimy o to rodziny – z ul. Ujazdowskiej, nry 15, 35 i 43; z Lichyni – ul. Daszyńskiego,  nry 70, 72  i 74